Šifrant Delavci

V šifrant delavcev vnašamo vse fizične osebe, katerim obračunavamo plačo, druge osebne prejemke, prispevke zasebnika in potne naloge. 

Podatki, ki jih je potrebno vpisati, so odvisni od vrste obračuna za posameznega delavca.

V meniju Šifranti > Delavci lahko:

Delavce lahko v šifrant tudi uvozimo prek csv (excel) datoteke.

Preglednica delavcev

V meniju Šifranti Delavci program prikaže podatke delavcev:

  • ime in priimek delavca, 
  • datum rojstva, 
  • davčna številka, 
  • vrsta zaposlitve, 
  • izračun urne postavke in
  • vrednost izračuna, 
  • datum zaposlitve,
  • analitiko,
  • kratico države,
  • podatek o transakcijskem računu.

V tem prispevku