Šifrant Delavci

V šifrant delavcev vnašamo vse fizične osebe, katerim obračunavamo plačo, druge osebne prejemke, prispevke zasebnika in potne naloge. 

Podatki, ki jih je potrebno vpisati, so odvisni od vrste obračuna za posameznega delavca.


V meniju Šifranti > Delavci lahko:

 • dodajamo nove delavce za izplačila plač, prispevkov zasebnika, drugih osebnih prejemkov in potnih nalogov,
 • vpisujemo podatke, ki vplivajo na obračune in prikaz na obrazcih,
 • urejamo podatke o delavcih,
 • brišemo podatke o delavcih,
 • pregledujemo podatke o delavcih in izpišemo osebni karton,
 • dodajamo priloge in
 • uredimo nastavitve za obračun premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ) za posameznega delavca.

 

Delavce lahko v šifrant tudi uvozimo prek csv (excel) datoteke.


Preglednica delavcev

V meniju Šifranti Delavci program prikaže podatke delavcev:

 • ime in priimek delavca, 
 • datum rojstva, 
 • davčna številka, 
 • vrsta zaposlitve, 
 • izračun urne postavke in
 • vrednost tega, 
 • datum zaposlitve,
 • analitika,
 • kratica države,
 • podatek o transakcijskem računu.

V tem prispevku