Nov prejem v maloprodaji (vrednostno)

Navodilo velja za vnos prejema v vrednostni maloprodaji.

  1. V meniju Poslovanje > Maloprodaja kliknemo na poslovalnico vrednostne maloprodaje
  2. in izberemo > Nov  > PR - Prejem.

Za vnos prejema v maloprodaji izpolnimo naslednja polja:

Vnos glave prejema

1. Izberemo vrsto prejema:

  • Od dobavitelja
  • Iz veleprodaje
  • Iz veleprodaje z gotovinsko prodajo
  • Iz veleprodaje z negotovinsko prodajo
  • Iz druge poslovalnice

2. Stranka > vnesemo dobavitelja. To polje je vidno le pri vrsti prejema od dobavitelja.

  • Poslovalnica > vnesemo poslovalnico.To polje je vidno le pri vrsti prejema Iz druge poslovalnice.

3. Datum prejema.

4. Številka in Veza - poljuben podatek

5. Prodajna vrednost - vnesemo prodajno vrednost prejema.

6. Vrednost DDV - vrednost DDV-ja iz prodajne cene.

7. Nabavna vrednost iz prejema - vnesemo nabavno vrednost blaga iz prejema.

8. % rabata - vnesemo % rabata, ki nam ga prizna dobavitelj.

9. % odvisnih stroškov - vnesemo % odvisnih stroškov, ki smo jih imeli pri nabavi blaga.

Vnos prejema po artiklih

Če želimo natisniti prevzemni list, ki se pripravi pri tiskanju potrjenega prejema, je potrebno vnesti prejem ločeno po artiklih.

1. Izberemo artikel iz šifranta artiklov.

2. Naziv - v tem polju lahko spremenimo naziv artikla.

3. Količina - vnesemo količino artiklov iz prejema

4. Fakturna cena - vnesemo ceno iz računa za 1 artikel.

5. % popusta - vnesemo % popusta, v kolikor imamo pri artiklu priznan popust.

6. Nakupna cena - izračunana iz fakturne cene in % popusta. Podatka ne vnašamo.

7. Nabavna cena - izračunana iz nakupne cene in % odvisnih stroškov.

8. % marže - vnesemo % marže, ki jo bomo pri tem artiklu imeli.

9. Prodajna cena - prodajna cena artikla izračunana iz maloprodajne cene. Podatka ne vnašamo.

10. Maloprodajna cena - maloprodajna cena artikla (z vključenim DDV-jem).

11. Artikel iz prejema shranimo s klikom na Shrani.

Po vsakem vnosu artikla se polja se osvežijo vrednosti v poljih prodajna vrednost, vrednost DDV in nabavna vrednost iz prejema.

12. Prejem potrdimo s klikom na Potrdi, pripravila se bo temeljnica prejema v maloprodaji.

Prevzemni list

Če smo vnesli prejem ločeno po artiklih, imamo na pogledu potrjenega prejema gumb Natisni, program natisne prevzemni list za vneseni prejem.

Predlaganje spremembe cen

Če smo vnesli prejem ločeno po artiklih, imamo na pogledu potrjenega prejema gumb Predlaganje spremembe cen.

S klikom na Predlaganje spremembe cen program pripravi osnutek prometa > sprememba cen z artikli iz prejema, kjer vnesemo staro maloprodajno ceno in količino artiklov v maloprodaji, novo maloprodajno ceno pa program predlaga iz predhodno vnesenega prejema.

Preverite še kako vnesemo in povežemo prejeti račun za prejem v maloprodajo...Tukaj.

V tem prispevku