Webinar novosti verzije 5. junij 2022

Vsebina:

 0:37 Stalna izplačila delavca

 3:43 Drugi podatki delavca

 5:08 Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pri Modri zavarovalnici

 6:26 Samoprijava in obračun zamudnih obresti

 9:31 Dopolnitve v meniju Zalog  

 9:43 Pripomoček v zalogah - manjkajoča zaloga

 12:45 Prikaz odvisnih stroškov v glavi prejema

 14:45 Iskanje po artiklu na prometu zalog

 15:39 Shranjevanje na priponki na izdaji iz zalog

 16:26 Pregled stanja zaloge na sestavnici delovnega naloga

 17:42 Pregled prometa po tipu in državi stranke

 18:46 Opis napake v primeru neuspešnega uvoza bančnega izpiska

 20:26 Dopolnitve pri obračunu storitev računovodskega servisa

V tem prispevku