Vrstice v zalogah

Na vrsticah pregledujemo podatke prometa zalog v določenem časovnem obdobju.

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge izberemo zavihek Vrstice.
 2. Program prikaže na preglednici vrstice prometa zalog (prejemov in izdaj) z naslednjimi podatki:
  • Vrsta prometa (VP).
  • Številka.
  • Datum.
  • Opis.
  • Artikel
  • ME (merska enota).
  • Količina.
  • Nabavna vrednost.
  • Prodajna vrednost.
  • Skladišče.
 3. Na dnu preglednice je seštevek količine, nabavne in prodajne vrednosti prikazanih prejemov oziroma izdaj.
 4. Pregled prometa po vrsticah lahko omejimo z dodatnimi kriteriji: 
  • Vrsta prometa (prejem, izdaja, začetno stanje, inventura, sprememba cene, lastna raba) .
  • Podvrsta prometa (stranka, proizvodnja, skladišče).
  • Artikel.
  • Stranka.
  • Konto.
  • Datum.
  • Skladišče.
  • Analitika.

5. Preglednico lahko:

 • s klikom na  natisnemo ali 
 • s klikom na  izvozimo v Excel preglednico.
V tem prispevku