Izdan račun za vrednostni bon

Vrednostni boni so namenjeni nakupu točno določenega blaga ali storitve (namenski boni), lahko pa vsebujejo vrednost in z njimi kupimo blago ali storitve po izbiri (večnamenski boni). Od tega je odvisen tudi način obdavčitve z DDV.

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je promet namenskih bonov obdavčen z DDV ob prenosu kupona. Dejanska izročitev blaga ali opravljena storitev v zameno za namenski vrednostni bon, ki ga dobavitelj sprejme kot plačilo ali delno plačilo, pa se ne šteje za ločeno transakcijo.

Vrednostni boni imajo običajno rok za unovčitev. Če boni niso bili unovčeni, preknjižimo neunovčene bone na prevrednotovalne poslovne prihodke (konto 769). 

Primer prodaje vrednostnega večnamenskega bona

 1. Pri prodaji vrednostnega bona izstavimo gotovinski račun
 2. V meniju Poslovanje > Izdani računi > Nov > izberemo številčenje za davčno potrjevanje.
 3. Vnesemo glavo računa.
 4. Na vrstici računa izberemo artikel (storitev) npr. vrednostni bon, ki ima naslednje lastnosti:
  • izbrano stopnjo DDV > Neobdavčeno in 
  • na zavihku Knjiženje, v polju Konto prihodka, izbran konto iz skupine 23xx.
 5. Vnesemo znesek.
 6. Vrstico shranimo.
 7. Račun izstavimo.

Nasvet

Za lažje pregledovanje oz. iskanje pri izstavitvi računa za vrednostni bon vpišemo v polje osnova za račun številko bona.

Primer unovčitve vrednostnega bona

Ko kupec unovči vrednostni bon, izstavimo račun na naslednji način: 

 1. V meniju Poslovanje > Izdani računi > Nov vnesemo glavo računa.
 2. Na vrstici vnesemo artikel (blago ali storitev), ki ga dejansko zaračunavamo.
 3. Pri polju Način plačila izberemo vrednostni bon in vpišemo znesek bona ter označimo polje Plačano. Za preostali znesek računa izberemo drug način plačila (glede na način, kako nam bo stranka plačala > gotovina, kartica ...)
  • Kako vnesemo nov način plačila, preverite tukaj. Pri vnosu načina plačila vrednostni bon predlagamo izbiro tipa artikla transakcijski račun (tega lahko uporabljamo tako pri gotovinskih kot tudi pri negotovinskih računih) in nastavitev terjatev naj se preknjiži ter izbiro konta iz skupine 23xx.
 4. Vrstico shranimo.
 5. Račun izstavimo. 
V tem prispevku