Izdan račun s stopnjo DDV druge države

Ročni vnos stopenj DDV uporabimo v primeru, ko je slovensko podjetje zaradi predpisane zakonodaje registrirano kot zavezanec za DDV v drugi državi članici EU. V tem primeru pri izdaji računov v to državo članico ne sme obračunavati slovenskega DDV-ja, ampak mora DDV obračunavati, poročati in plačevati v drugi državi članici (tisti, v katero izdaja račune).

Najpogostejši primeri takšnega zaračunavanja so prisotni pri spletni prodaji končnim potrošnikom v druge države članice EU. Vsaka država članica ima predpisan prag, do katerega dovoljuje prodajo na svojem ozemlju po tujem davku na dodano vrednost.

Dostop funkcionalnosti je tudi prek spletnega vmesnika API.

Aktivacija

Če izdajamo račun s stopnjo DDV-ja iz druge države članice, v programu prosto odpremo stopnje in jih uporabimo na izdanih računih. Stopnje odpremo za vsako posamezno državo ločeno.

Funkcionalnost lahko aktiviramo na dva načina:

 1. V Nastavitvah > organizacije 
  • v razdelku Računi, kjer v polju >
  •  Ročni vnos stopenj DDV, dodamo kljukico. 
 2. Ali pri aktivaciji Izdanih računov:

Vnos stopenj DDV

Vnos novih stopenj urejamo v Šifrantu > Stopnje DDV.

Pred vnosom stopenj DDV vnesemo v Šifrantu > Konti nove analitične konte za vsako državo posebej, na katere bo knjižen davek.

 1. Izberemo Nov.
 2. Vnesemo Državo.
 3. Dodamo kljukico na Uporaba (omogoča izbiro stopenj DDV-ja na vrsticah izdanih računov).
 4. Vnesemo splošno in znižano stopnjo DDV-ja za izbrano državo.
 5. Vnesemo konto za splošno in znižano stopnjo DDV-ja.
 6. Shranimo.

Veljavne stopnje DDV za posamezno državo članico EU lahko preverite tukaj.

Vnos Izdanega računa za pravno osebo iz držav članic EU in izven EU

Program pri vnosu izdanega računa pravni osebi iz drugih držav ponudi možnost ročnega vnosa stopnje DDV glede na državo stranke.

 1. Pri vnosu izdanega računa izberemo stranko, ki ima v nastavitvah izbrano državo in ustrezen tip stranke: 
  • Če je država članica EU, izberemo tip stranke > Podjetje, zavezanec za DDV oziroma Podjetje, ni zavezanec za DDV.
  • Če država ni članica EU pa izberemo tip stranke > Podjetje (izven EU).
 2. Na vrstico računa dodamo artikel.
 3. Pri polju %DDV izberemo stopnjo DDV-ja za državo, iz katere je stranka.
 4. Vrstico shranimo in račun potrdimo.

Kaj program pripravi?

Pri izstavitvi računa program pripravi temeljnico in v davčne evidence zajame osnovo kot Prodaja na daljavo v polje 13.

V tem prispevku