Pri vnosu prejetega računa ne prikaže polja Datum za DDV

Navodilo velja za primer, ko v glavi prejetega računa program ne prikaže možnosti določitve Datum za DDV

Prikaz polja je odvisen od nastavitev obdobja za DDV.

 1. V meniju Nastavitve > Obdobja za DDV preverimo ali imamo vneseno veljavno obdobje za DDV.
 2. Obdobje za DDV mora imeti vpisan začetek, tj. datum od kdaj je organizacija zavezanec za DDV.
 3. Obdobje za DDV ne sme imeti vnesenega konca.
  • Če imamo po pomoti vnesen datum konca, kliknemo na datum začetka obdobja za DDV in na Uredi.
  • Datum konca izbrišemo.
  • Popravljene nastavitve obdobja za DDV shranimo.

Datum konca pomeni prenehanje nekega statusa in ga vnesemo v naslednjih primerih:

 • Ob spremembi statusa zavezanca za DDV - če organizaciji spremenimo status za DDV, na primer iz trimesečnega v mesečni, zaključimo trimesečni status (vnesemo datum konca) in odpremo novo obdobje za DDV s statusom mesečni. 
 • Ob prenehanju statusa zavezanca za DDV - organizacija ni več zavezanec za DDV.
V tem prispevku