Prikaz stanja na bančnem izpisku

Navodilo velja za primer, ko pri potrditvi bančnega izpiska program ne prikaže pravilno starega in novega stanja.

Program izračuna podatek o stanju iz temeljnic izpiskov (BD oz. BT) in ga prikaže na potrjenem izpisku.

V kolikor stanje na bančnem izpisku ni pravilno preverimo sledeče: 

 1. Ali ima vsak transakcijski račun organizacije določen svoj konto knjiženja.
  • Če konto ni določen, program ne prikaže starega stanja, ki ga izračunava iz knjižb bančnega izpiska za konto, ki je določen za izbran TRR.
  • Če ima več TRR-jev določen isti konto, velja podatek za stanje na kontu za vse TRR-je, ki imajo določen ta konto in ne samo za TRR, ki ga trenutno knjižimo.
 2. Potrjeni vsi bančni izpiski
  • Če imamo med izpiski tudi osnutke, končno stanje ne bo enako stanju iz bančnega izpiska, ki ga prejmemo od banke, zato potrdimo vse bančne izpiske.
 3. Ročno vnesene temeljnice v dvostavnem knjigovodstvu.
  • Stanje ne bo skladno tudi v primeru, če smo vnašali ročno temeljnice v dvostavnem knjigovodstvu in jih knjižili na konto izpiska.
V tem prispevku