Nastavitve kontov v povezavi z vnosom podatkov in knjiženjem v Minimaxu

Pri knjiženju program prikaže polja na vnosnih maskah glede na nastavitve kontov v kontnem načrtu. Program je zasnovan tako, da je potrebno vnesti čim manj podatkov in dodatnih polj ne prikaže, če jih ne potrebujemo.

Za vnos in posledično knjiženje po strankah, delavcih in analitikah določamo prikaz teh podatkov na posameznih kontih. Za vsak konto lahko določimo ali bomo določene podatke na vnosih vnašali ali ne.

 1. V meniju Šifranti > Konti izberemo na preglednici kontov konto, ki ga želimo urediti.
  • Konto, ki ga želimo urediti, lahko vnesemo tudi v iskalnik in kliknemo Najdi.
 2. Konto izberemo tako, da kliknemo nanj.
 3. Kliknemo Uredi.
 4. Pri poljih Analitika, Delavec in Stranka določimo vnos podatkov:
  • Se lahko vnaša > program pri knjiženju na ta konto prikaže polje na vseh vnosnih maskah, vendar  dovoli potrditev dokumenta tudi brez vnosa tega podatka.
  • Obvezen vnos > program pri knjiženju na ta konto prikaže polje na vseh vnosnih maskah in hkrati prepreči potrditev dokumenta brez vnosa tega podatka.
  • Se ne vnaša > program pri knjiženju na ta konto polja ne prikaže in posledično podatka ne moremo vnesti.

Primer 1: Vnos temeljnice

 • V primere nastavitve na kontu, da analitika in stranka se lahko vnašata > 
 • program na vnosu temeljnice prikaže naslednja polja >

Primer 2: Vnos prejetega računa

V primeru nastavitev na kontu odhodka, da analitika in stranka se lahko vnašata, program na vnosu prejetega računa prikaže polje za vnos analitike, na temeljnico pa program zapiše tudi stranko (dobavitelja) iz glave prejetega računa. 

Primer 3: Spreminjanje nastavitev lastnosti konta

Če spremenimo nastavitve na kontu: vnos stranke, delavca ali analitike, ko potrdimo spremembo, bo program upošteval nove nastavitve za celo tekoče poslovno leto. 

Če izberemo nastavitev na kontu, da se stranka, delavec ali analitika ne vnaša, program pobriše vse zapise o strankah, delavcih in analitikah na knjižbah, ki smo jih vnesli v tekočem poslovnem letu. 

V tem prispevku