Finančna razkritja poslovanja (FRP)

Namen standarda FRP - Finančna razkritja poslovanja je uporaba enotnih obrazcev in datotek za komunikacijo med banko, komitenti bank in izvajalci računovodskih storitev pri reševanju vlog za odobritev kredita, limitov na poslovnem računu itd.

 1. V meniju Knjigovodstvo > Finančna razkritja poslovanja.
 2. V polju Računovodski servis izberemo stranko iz Šifranta Strank.
 3. Stanje na dan : vnesemo datum do katerega bo program upošteval podatke.
 4. Kliknemo Pripravi poročilo. 
 5. Datoteko shranimo na namizje,
 6. podatke poljubno ročno dopolnimo in shranimo dopolnitve.
 7. Če bomo datoteko pošiljali prek portala bizBox , jo ponovno naložimo v polju > Datoteka s poročilom: 
 8. Poročilo podpišemo s klikom na Podpiši poročilo >  kjer vpišemo Uporabniško ime in geslo  za bizBox računovodskega servisa 
 9. in kliknemo Potrdi.
 10. V polje Pošlji na banko: izberemo banko kateri bomo poročilo poslali,
 11. in kliknemo Pošlji na BizBox.
 12. Ko zaključimo z oddajo kliknemo Nazaj.

Pomembno.

Če želimo podatke uspešno izvoziti v Bizbox, pri shranjevanju izberemo obliko datoteke Excel 97-2003.

Če pošiljamo datoteko banki neposredno po elektronski pošti, oblika datoteke ni pomembna.

Kaj program pripravi?

Program pripravi excelovo datoteko.

Poročilo vsebuje Bilanco stanja, Izkaz poslovnega izida in podrobneje razdelane podatke iz Bilance stanja v skladu z napotki za poročanje FRP.

V tem prispevku