Prikaz stanja plačil na izdanih in prejetih računih

Stanje plačil oziroma odprtih plačil računov je namenjeno predvsem uporabnikom, ki v programu vnašajo samo izdane oz. prejete račune in običajno ne uporabljajo knjiženja bančnih izpiskov.

Prikaz stanja plačil najdemo v meniju > Poslovanje > Izdani računi  ali v meniju > Poslovanje > Prejeti računi.

 Stanje plačil program prikazuje na koncu vrstice pri posameznih računih, katerega lahko ročno uredimo.

Urejanje plačila na izdanem ali prejetem računu je omogočeno v vseh primerih, ne glede na to, ali obstaja zapiranje preko bančnih izpiskov.

Prikaz stanja plačil urejamo na dva načina:

1. Knjiženje plačil preko bančnih izpiskov ali temeljnic: če v programu knjižimo bančne izpiske , se prikaz stanja plačil posodobi s potrditvijo bančnih izpiskov oziroma temeljnic.

Zapiranje po bančnem izpisku ima večjo težo za prikaz stanja plačil, kot ročno urejanje.  

2. Ročno urejanje plačil na vrstici pri računu: če urejamo samo izdane ali prejete račune, imamo možnost na vrstici pri računu uredimo plačilo, tako da izberemo uredi plačilo in vpišemo znesek:

  • vnos celotnega zneska plačila računa, znak (krog) na koncu vrstice obarva v zeleno.
  • Nezapadel neplačan račun obarva  modro
  • Zapadel neplačan račun pa rdečo. 
  • V primeru, da je zapadel neplačan račun le delno plačan, nam program to prikaže s polovičnim znakom (krogom).

 Stanje plačil pri prejetih računih lahko pregledujemo tudi preko mobilne aplikacije.

V tem prispevku