Prikaz stanja plačil na izdanih in prejetih računih

Stanje plačil oziroma odprtih plačil računov je namenjeno predvsem uporabnikom, ki v programu vnašajo samo izdane oz. prejete račune in običajno ne uporabljajo knjiženja bančnih izpiskov. Ter ne potrebujejo urejanja odprtih postavk.

Prikaz stanja plačil najdemo :

 • v meniju > Poslovanje > Izdani računi 
 • in v meniju > Poslovanje > Prejeti računi.

Stanje plačil program prikazuje na koncu vrstice pri posameznih računih, katerega lahko ročno uredimo tako, da v stolpcu Plačano kliknemo v polje na vrstici računa, ki je bil plačan. Program bo znesek odprtega plačila samodejno zapisal. Ta prikaz je viden na osnovni preglednici. V kolikor nas zanima stanje plačil za plačila starejša od 12 mesecev izvozimo preglednico v excel.
Urejanje plačila na izdanem ali prejetem računu je omogočeno v vseh primerih, ne glede na to, ali obstaja zapiranje preko bančnih izpiskov.

Prikaz stanja plačil urejamo na dva načina:

 1. Knjiženje plačil preko bančnih izpiskov ali temeljnic: če v programu knjižimo bančne izpiske, se prikaz stanja plačil posodobi s potrditvijo bančnih izpiskov oziroma temeljnic.
 2. Ročno urejanje plačil na vrstici pri računu: če urejamo samo izdane ali prejete račune, imamo možnost na vrstici pri računu uredimo plačilo, tako da izberemo uredi plačilo in vpišemo znesek:
  • vnos celotnega zneska plačila računa, znak (krog) na koncu vrstice obarva v zeleno.
  • Nezapadel neplačan račun obarva modro
  • Zapadel neplačan račun pa rdečo. 
  • V primeru, da je zapadel neplačan račun le delno plačan, nam program to prikaže s polovičnim znakom (krogom).

Zapiranje po bančnem izpisku ima večjo težo za prikaz stanja plačil, kot ročno urejanje.  

 Stanje plačil pri prejetih računih lahko pregledujemo tudi preko mobilne aplikacije.

V tem prispevku