Obračun plače napotenega delavca (video)

V videoposnetku je prikazan obračun plače delavca napotenega na delo v tujino.

V tem prispevku