Obdobja za intrastat

Navodila velja za ureditev nastavitev  za poročanje intrastat.

V meniju Nastavitve > izberemo Obdobja za Intrastat.

Če nimamo nobenega obdobja za Intrastat, program odpre stran za vnos novega obdobja, sicer prikaže pregled že vnesenih obdobij za Intrastat.

V Obdobjih za Intrastat lahko:

 • dodajamo nova obdobja, 
 • jih urejamo,
 • ali brišemo.

 


Vnos obdobja za Intrastat

1. Kliknemo  Nov.

2. Izberemo veljavnost obdobja od in veljavnost obdobja do

 • Ta podatka označujeta veljavnost obdobja, ko smo zavezani za oddajo statističnih poročil. Če nimamo podatka o koncu obdobja, pustimo polje pri veljavnost obdobja do prazno.

3. Izberemo nastavitev poročanja za Prejem:

 • Ni obveznik
 • Obveznik pod pragom
 • Obveznik

Glede na nastavitev bo program prikazal polja za Intrastat na vnosu prejema.

4. Izberemo nastavitev poročanja za Izdajo:

 • Ni obveznik
 • Obveznik pod pragom
 • Obveznik

Glede na nastavitev bo program prikazal polja za Intrastat na vnosu Izdanega računa.

5. ID pooblaščenca:  Vnesemo identifikacijsko številko pooblaščenca, ki jo program uporabi pri formiranju podatkov za pošiljanje na CURS.

 • če je polje ID pooblaščenca prazno upošteva identifikacijsko številko organizacije in doda številko: 000
 • če je polje ID pooblaščenca vpisano potem upošteva podatek ID pooblaščenca in doda številko: 001

6. Nastavitve shranimo s klikom Shrani.

V tem prispevku