Obdobja za intrastat

Navodila velja za ureditev nastavitev za poročanje intrastat.  Če smo postali zavezanci za oddajo intrastat uredimo nastavitve.

Pomembno je, da imamo predhodno odprto obdobje za DDV.

 1. V meniju Nastavitve > izberemo Obdobja za Intrastat.
 2. V Obdobjih za Intrastat lahko:
  • dodajamo nova obdobja, 
  • jih urejamo,
  • ali brišemo. 

Vnos obdobja za Intrastat

 1. Kliknemo Nov.
 2. Izberemo veljavnost obdobja od in veljavnost obdobja do
  • Ta podatka označujeta veljavnost obdobja, ko smo zavezani za oddajo statističnih poročil.
  • Če nimamo podatka o koncu obdobja, pustimo polje pri veljavnost obdobja do prazno.
 3. Izberemo nastavitev poročanja za Prejem:
  • Ni obveznik
  • Obveznik pod pragom
  • Obveznik
   • Glede na nastavitev bo program prikazal polja za Intrastat na vnosu prejema.
 4. Izberemo nastavitev poročanja za Izdajo:
  • Ni obveznik
  • Obveznik pod pragom
  • Obveznik
   • Glede na nastavitev bo program prikazal polja za Intrastat na vnosu Izdanega računa.
 5. ID pooblaščenca:  Vnesemo identifikacijsko številko pooblaščenca, ki jo program uporabi pri formiranju podatkov za pošiljanje na SURS.
  • če je polje ID pooblaščenca prazno upošteva identifikacijsko številko organizacije in doda številko: 000
  • če je polje ID pooblaščenca vpisano potem upošteva podatek ID pooblaščenca in doda številko: 001
 6. Nastavitve shranimo s klikom Shrani.
V tem prispevku