Pregled poslovanja z grafikoni

Navodilo prikazuje kako z grafikoni na vstopni strani programa minimax lahko hitro in na enostaven način pregledujemo poslovanje.

Na vstopni strani programa Minimax s klikom na ime organizacije program prikaže graf s podatki za pregled osnovnih kazalnikov poslovanja organizacije.  

Privzeto so prikazani naslednji grafikoni:

Stanje izdanih računov

Graf je namenjen pregledu števila izdanih računov za izbrano organizacijo – številčno ter z grafom.

Program izpiše število vseh računov in jih razdeli na:

 • plačane
 • neplačane nezapadle in 
 • neplačane zapadle.

Izberemo lahko prikaz za 

 • zadnjih 30 dni ali 
 • zadnjih 12 mesecev.
  • na dodatnem grafikonu za prikaz Neplačani zapadli izdani računi  je prikaz za zadnjih 24 mesecev.

S klikom na posamezen graf, program prikaže preglednico izdanih računov, ki so zajeti v prikaz.

Razlika Prihodki / Odhodki

Graf prikazuje vrednost prihodkov, vrednost odhodkov in razliko med vrednostjo prihodkov in odhodkov v poslovnem letu.

Izberemo lahko prikaz:

 • razvrstilni stolpčni ali
 • naloženi stolpčni.

Če se postavimo z miško na posamezni del grafa (prihodke, odhodke ali razliko) program izpiše vrednost tudi številčno

Največje stranke

Graf prikazuje pregled največjih strank za izbrano organizacijo. Če se z miško postavimo na graf posamezne stranke, program izpiše vrednost tudi številčno.

Izberemo lahko pregled naših največjih strank za:

 • zadnjih 30 dni ali 
 • zadnjih 12 mesecev

S klikom na graf posamezne stranke, program prikaže preglednico vrstic izdanih računov izbrani stranki, ki so zajeti v prikaz.

Največji dolžniki

Graf prikazuje pregled največjih dolžnikov za izbrano organizacijo. Če se z miško postavimo na graf posamezne stranke, program izpiše vrednost tudi številčno.

Izberemo lahko pregled naših največjih dolžnikov za:

 • zadnjih 30 dni ali 
 • zadnjih 12 mesecev

S klikom na graf posamezne stranke, program prikaže preglednico vrstic izdanih računov izbrani stranki, ki so zajeti v prikaz.

Stanje prejetih računov

Graf je prikazuje število prejetih računov za izbrano organizacijo – številčno ter z grafom.

Program izpiše število vseh računov in jih razdeli na:

 • plačane
 • neplačane nezapadle in 
 • neplačane zapadle.

Izberemo lahko prikaz za 

 • zadnjih 30 dni ali 
 • zadnjih 12 mesecev.
  • na dodatnem grafikonu za prikaz Neplačani zapadli prejeti računi je prikaz za zadnjih 24 mesecev.

 S klikom na posamezen graf, program prikaže preglednico prejetih računov, ki so zajeti v prikaz.

Urejanje prikaza grafov na vstopni strani

 1. Če želimo urejati prikaz grafov na vstopni strani organizacije, kliknemo na.
 2. S klikom na , posamezen graf odstranimo iz prikaza.
 3. S klikom na , pa na prikaz dodamo nov grafikom. Program prikaže nabor grafov, ki jih lahko dodamo. Izberemo lahko največ 6 grafov.
 4. Urejamo lahko tudi vrstni red grafov. Graf premaknemo z miško na način povleci in spusti.
 5.  Nastavitve prikaza grafov na vstopni strani shranimo s klikom na.

Dodajanje novega pregleda poslovanja

Kako dodamo nov pokazatelj oziroma pregled poslovanja preberite tukaj.

V tem prispevku