Pregled poslovanja z grafikoni

Navodilo velja za primer  hitrega pregleda poslovanja z grafikoni na vstopni strani.

Na vstopni strani programa Minimax s klikom na ime organizacije program prikaže graf s podatki za pregled osnovnih kazalnikov poslovanja organizacije.  

Privzeto so prikazani naslednji grafikoni:


Stanje izdanih računov

To je pregled števila izdanih računov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program izpiše število vseh računov, ter jih razdeli na plačane, neplačane nezapadle in neplačane zapadle.

Prikaz imamo za zadnjih 30 dni ali za zadnjih 12 mesecev.

 

Neplačani zapadli izdani računi

To je pregled števila izdanih računov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program pripravi graf, kjer so dnevi zapadlosti razdeljeni glede na število dni zapadlosti (15, 30, 45, 60 in nad 60 dni).

 

Najbolj prodajani artikli

To je pregled najbolj prodajanih artiklov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program pripravi graf, kjer lahko pregledujemo, kateri artikli so najbolj prodajani, v zadnjih 30 dnevih ali 12 mesecih.

 

Največje stranke

To je pregled največjih strank za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program pripravi graf, kjer lahko pregledujemo, katere so naše največje stranke,  v zadnjih 30 dnevih ali 12 mesecih.

 

Največji dolžniki

To je pregled največjih dolžnikov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program pripravi graf, kjer lahko pregledujemo, katere so naše največje stranke,  v zadnjih 30 dnevih ali 12 mesecih.

 

Stanje prejetih računov

To je pregled števila prejetih računov za organizacijo – številčno ter z grafom.

Program izpiše število vseh računov, ter jih razdeli na plačane, neplačane nezapadle in neplačane zapadle.

Podatke pregledujemo za zadnjih 30 dni ali za zadnjih 12 mesecev.

  

Urejanje prikaza grafov na vstopni strani

1. Če želimo zamenjati  grafikon, na vstopni strani organizacije s klikom na svinčnik za urejanje ,  izberemo želen nabor grafov, ki jih želimo videti na vstopni strani.

2. Grafe lahko poljubno urejamo preko seznama pokazateljev s klikom na gumb  . Izberemo lahko največ šest pokazateljev.


3. Uredimo lahko tudi vrstni red grafikonov: grafikon premaknemo z miško na način povleci in spusti.

4.  S klikom na ikono  grafikon izbrišemo.

5. S klikom na Ikono shranimo nastavitve grafikonov.


 


V tem prispevku