Brisanje prejetega računa

Navodilo se nanaša na brisanje prejetega računa. Brišemo lahko le zadnji oštevilčen prejeti račun.

  1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi 
  2. izberemo račun, ki ga želimo izbrisati, tako da kliknemo na številko računa.
  3. Izberemo Prekliči potrditev.
  4. Program javi opozorilo: "Račun je bil že potrjen! Če boste nadaljevali, se bo brisala temeljnica. Želite nadaljevati?" 
  5. Izberemo V redu.
  6. Izberemo Briši.
  7. Program vpraša: "Res želite brisati?" 
  8. Izberemo V redu.
  9. Program izbriše vse zapise prejetega računa.
V tem prispevku