Brisanje prejetega računa

Brišemo lahko le zadnji oštevilčen prejeti račun.

 

1. Kliknemo na številko računa.

2. Izberemo Prekliči potrditev.

3. Program javi: "Račun je bil že potrjen! Če boste nadaljevali, se bo brisala temeljnica. Želite nadaljevati?" Izberemo V redu.

4. Izberemo Briši.

5. Program javi: "Res želite brisati?" Izberemo V redu.

6. Izbrisani so vsi zapisi prejetega računa.


V tem prispevku