Vnos izdanega računa neposredno v knjigovodstvo

Navodilo velja za primere ročnega vnosa  izdanega računa v dvostavnem knjigovodstvu.

1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo.

2. Kliknemo Nov.

3. Vrsta temeljnice: izberemo IR  - izdani račun.

4. Vnesemo Datum temeljnice.

5. Vnesemo Opis: številka računa.

6. Kliknemo Podatki za DDV. Prikažejo se vnosna polja za vnos podatkov.

7. Na spustnem seznamu izberemo davčno knjigo.

8. Vnesemo Datum za DDV(v primeru vodenja DDV po Plačani realizaciji NE izpolnimo datuma za DDV).

9. Vnesemo Datum prejema. 

10. Na spustnem seznamu izberemo stranko.

11. Vrsta obračuna DDV: Če gre za običajno obdavčitev, pustimo polje prazno, sicer izberemo vrsto s spustnega seznama. 

  • Če gre za samoobdavčitev, označimo s kljukico.

12. Vnesemo še podatke o računu: Datum računa, Datum opravljanja in Datum zapadlosti.

13. Izberemo Konto za protiknjižbo, običajno izbiramo med konti razreda 76...

14. Vnesemo podatke o DDV: vnašamo samo zneske osnov, DDV program samodejno izračuna.

15. Kliknemo Shrani DDV in predlagaj knjižbe.

  • Podatki se zapišejo na vrstico ddv, istočasno pa se pripravijo še knjižbe na temeljnici za terjatev, prihodek in davek.
  • Podatke urejamo s klikom na ikono na začetku vrstice, brišemo pa s klikom na križec na koncu vrstice.

 Če želimo vnesti več računov na isti temeljnici, ponovimo korake od 6 do 15. 


16. Ko končamo z vnosom podatkov, potrdimo temeljnico s klikom na Potrdi.

  • Lahko jo tudi samo shranimo za kasnejše urejanje s klikom na Shrani. V tem primeru se podatki še ne zapišejo v davčne evidence.
  • Zapis lahko preverimo v Knjigi prejetih oziroma izdanih računov v meniju Knjigovodstvo > Obračun DDV.


Kaj program pripravi?

Vsak zapis bo v svoji vrstici in tako bo prikazan tudi v DDV evidencah, ter za vsak zapis v ddv se bodo naredile knjižbe izdanega računa.

Prikažejo se tudi vpisani podatki za DDV.

V tem prispevku