Vnos izdanega računa neposredno v knjigovodstvo

Navodilo velja za primere ročnega vnosa izdanega računa v dvostavno knjigovodstvo.

 1. V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo
 2. kliknemo Nov.
 3. Izberemo vrsto temeljnice > IR  - izdani račun.
 4. Vnesemo Datum temeljnice.
 5. Vnesemo Opis: npr. številko računa.
 6. Kliknemo na Podatki za DDV. Program prikaže polja za vnos podatkov.
 7. Vnesemo Datum za DDV. 
  • V primeru vodenja DDV po Plačani realizaciji datuma za DDV NE izpolnimo.
 8. Na spustnem seznamu izberemo davčno knjigo.
 9. Program v polje Listina prepiše vpisane podatke iz opisa. Polje je obvezen podatek
 10. Na spustnem seznamu izberemo stranko.
 11. Če gre za običajno obdavčitev, pustimo polje Vrsta obračuna DDV prazno, sicer izberemo vrsto obračuna DDV s spustnega seznama.
 12. Če gre za samoobdavčitev, polje označimo s kljukico.
 13. Vnesemo še podatke o računu: Datum računa, Datum zapadlosti in Datum opravljanja.
 14. Izberemo Konto za protiknjižbo. 
  • Običajno izbiramo med konti razreda 76...
 15. Vnesemo podatke o DDV. Vnašamo samo zneske osnov, DDV program samodejno izračuna.
 16. Kliknemo Shrani DDV in predlagaj knjižbe.
  • Program zapiše podatke na vrstico DDV, istočasno pa pripravi še knjižbe na temeljnici za terjatev, prihodek in davek.
  • Podatke urejamo s klikom na , brišemo pa s klikom na .
 17. Če želimo vnesti več računov na isti temeljnici, ponovimo korake od 6 do 16. 
 18. Ko končamo z vnosom podatkov, potrdimo temeljnico s klikom na Potrdi.
  • Temeljnico lahko shranimo za kasnejše urejanje s klikom na Shrani. V tem primeru program podatke še ne zapiše v davčne evidence.
  • Zapis lahko preverimo v Knjigi izdanih računov v meniju Knjigovodstvo > Obračun DDV.

Kaj program pripravi?

Vsak zapis bo v svoji vrstici in tako bo prikazan tudi v DDV evidencah. Program bo za vsak zapis v DDV naredil knjižbe izdanega računa.

Prikazani so tudi vpisani podatki za DDV.

V tem prispevku