Dvostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo predstavlja glavno knjigo, saldakonte in stroškovno knjigovodstvo. Namenjeno je pregledovanju in tiskanju podatkov, saj program dokumente in obračune pripravi samodejno v dvostavno knjigovodstvo na podlagi nastavitev v šifrantu Avtomatični konti.

Ena temeljnica predstavlja knjižbe enega poslovnega dogodka (npr. izdan račun, prejeti račun, bančni izpisek,...).

Če je poslovni dogodek povezan s knjigovodstvom DDV, potem temeljnica vsebuje tudi vse podatke za DDV.

 V Dvostavnem knjigovodstvu lahko:

Na delovanje knjiženja vpliva tudi predhodna nastavitev kontov.

V tem prispevku