Na vnosu prejetega računa za osnovno sredstvo program ne prikaže polja za vnos osnovnega sredstva

Navodilo velja za primer, ko program pri vnosu prejetega računa za osnovno sredstvo ne prikaže dodatnega polja za vnos osnovnega sredstva v register. 

Preverimo, če imamo v programu aktivirana Osnovna sredstva

  1. Izberemo meni Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
  2. Če program odpre okno Začetek obdelave osnovnih sredstev pomeni, da osnovnih sredstev še nismo aktivirali.
  3. Izberemo ali želimo prepisati šifrant amortizacijskih skupin iz sistema ali iz druge izbrane organizacije.
  4. Kliknemo na Prepiši amortizacijske skupine.

Preverimo izbrano vrsto odhodka na prejetem računu

Na vrstici prejetega računa, pri dodajanju odhodka, moramo imeti pri polju vrsta odhodka izbrano:

  • osnovno sredstvo ali 
  • nepremičnina ali 
  • drobni inventar.

Šele nato program prikaže dodatno polje Osnovno sredstvo za povezavo z osnovnim sredstvom ali nepremičnino.

Kaj program pripravi?

Pri vnosu prejetega računa moramo imeti aktiviran meni osnovnih sredstev. Ob aktivaciji menija osnovnih sredstev program ponudi možnost izbire vrste odhodka osnovno sredstvo ali nepremičnina. Ob izbiri ustrezne vrste odhodka (osnovno sredstvo ali nepremičnina) program prikaže dodatno polje za vnos posameznega osnovnega sredstva v register.

V tem prispevku