Na vnosu prejetega računa za osnovno sredstvo program ne prikaže polja za vnos osnovnega sredstva

Navodilo velja za primer, ko program pri vnosu prejetega računa za osnovno sredstvo ne prikaže dodatnega polja za vnos osnovnega sredstva v register. 

Preverimo nastavitve izbranega odhodka na prejetem računu

  1. Na vrstici prejetega računa, pri polju Odhodek, s klikom na svinčnikpreverimo nastavitve izbranega odhodka.
  2. Odhodek mora imeti v polju Povezava izbrano Osnovno sredstvo (ali Nepremičnina).

Preverimo, če imamo v programu aktivirana Osnovna sredstva

  1. Izberemo meni Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
  2. Če program odpre okno Začetek obdelave osnovnih sredstev pomeni, da osnovnih sredstev še nismo aktivirali.
  3. Izberemo ali želimo prepisati šifrant amortizacijskih skupin iz sistema ali iz druge izbrane organizacije.
  4. Kliknemo na Prepiši amortizacijske skupine.

Kaj program pripravi?

Program pri vnosu prejetega računa ob izbiri ustreznega odhodka s povezavo na osnovna sredstva ali nepremičnino in aktiviranim menijem Osnovna sredstva prikaže dodatno polje za vnos posameznega osnovnega sredstva v register.

V tem prispevku