Dobropis za osnovno sredstvo

Navodilo velja za primer vnosa prejetega dobropisa za osnovno sredstvo, ki je že v uporabi.

  1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi.
  2. Vnesemo glavo prejetega dobropisa.

Dodajanje odhodkov

  1. Na spustnem seznamu izberemo odhodek 0270 ali 0470 (prehodni konto) z ustrezno stopnjo DDV.
  2. Na polju Osnovno sredstvo izberemo na spustnem seznamu osnovno sredstvo, na katerega se nanaša dobropis.
  3. Preverimo Znesek osnove izbranega odhodka in DDV.
  4. Pri polju Prenos v uporabo izberemo Takoj v uporabo.
  5. Kliknemo Shrani vrstico.
  6. Račun potrdimo. 

Kaj program pripravi?

Program bo zaprl prejeti račun z dobropisom in zmanjšal nabavno vrednost osnovnega sredstva.

V tem prispevku