Dobropis za osnovno sredstvo

Navodilo velja za primer vnosa prejetega dobropisa za osnovno sredstvo, ki je že v uporabi.


1. V meniju Poslovanje > izberemo Prejeti računi.

2. Vnesemo podatke prejetega dobropisa.

 

Dodajanje odhodkov

1. Na spustnem seznamu izberemo odhodek 0270 ali 0470 (prehodni konto) z ustrezno stopnjo DDV.

2.Na polju > Osnovno sredstvo.

3. Na spustnem seznamu izberemo osnovno sredstvo, na katerega se nanaša dobropis.

4. Izberemo: Takoj v uporabo.

5. Preverimo Znesek osnove izbranega odhodka in DDV.

6. Kliknemo Shrani vrstico.

7. Račun potrdimo. 


Kaj program pripravi?

Program bo zmanjšal nabavno vrednost osnovnega sredstva.

V tem prispevku