Dobropis za osnovno sredstvo

Navodilo velja za primer vnosa prejetega dobropisa za osnovno sredstvo, ki je že v uporabi.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi
 2. vnesemo glavo prejetega dobropisa.

Dodajanje odhodkov

 1. Na vrstici računa dodamo Nov odhodek.
  • Izberemo vrsto odhodka > osnovno sredstvo ali nepremičnina.
  • Pri polju Osnovno sredstvo izberemo na spustnem seznamu osnovno sredstvo, na katerega se nanaša dobropis.
  • V polju Prenos v uporabo izberemo Takoj v uporabo.
  • Izberemo ustrezen konto knjiženja 0270 - Nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi ali 0470 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi (prehodni konto).
  • Določimo ustrezno stopnjo DDV-ja.
 2. Preverimo Znesek osnove izbranega odhodka in DDV.
 3. Kliknemo Shrani.
 4. Račun potrdimo. 

Kaj program pripravi?

Program bo zaprl prejeti račun z dobropisom in zmanjšal nabavno vrednost osnovnega sredstva.

V tem prispevku