Dobropis za osnovno sredstvo

Navodilo velja za primer vnosa prejetega dobropisa za osnovno sredstvo, ki je že v uporabi.

  1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi
  2. vnesemo glavo prejetega dobropisa.

Dodajanje odhodkov

  1. Na spustnem seznamu izberemo odhodek 0270 ali 0470 (prehodni konto) z ustrezno stopnjo DDV.
  2. Na polju Osnovno sredstvo izberemo na spustnem seznamu osnovno sredstvo, na katerega se nanaša dobropis.
  3. Preverimo Znesek osnove izbranega odhodka in DDV.
  4. V polju Prenos v uporabo izberemo Takoj v uporabo.
  5. Kliknemo Shrani vrstico.
  6. Račun potrdimo. 

Kaj program pripravi?

Program bo zaprl prejeti račun z dobropisom in zmanjšal nabavno vrednost osnovnega sredstva.

V tem prispevku