Uspešnost oziroma stimulacija

Delovno uspešnost oziroma stimulacijo lahko obračunamo na tri načine:

  • v znesku,
  • v odstotku od celotne bruto plače ali
  • v odstotku samo od rednega dela.

 

Vnos stimulacije

1. V meniju Plače > Obračun plač > na drugem koraku obračuna plač pri delavcu.

2. V polju Vrsta izplačila vpišemo naziv Uspešnost > program prikaže vse tri možnosti:

  • Dodatek za delovno uspešnost izberemo, če želimo vpisati znesek, ki se prišteje k bruto plači.
  • Dodatek za delovno uspešnost od bruto plače izberemo, če želimo izračun v % od bruto plače; vpišemo odstotek,
  • Dodatek za delovno uspešnost od rednega dela izberemo, če želimo izračun v % od rednega dela; vpišemo odstotek.

3. Kliknemo Potrdi.

4. Po končanem vnosu vseh obračunskih postavk, kliknemo Shrani in dokončamo obračun plač.

 

Vnos negativne stimulacije.

V kolikor želimo obračunati negativno stimulacijo,

1. Izberemo na drugem koraku obračuna plače vrsto izplačila dodatek za delovno uspešnost.

2. Vnesemo znesek v minus.

3. Kliknemo Shrani.


Kaj program pripravi?

  • plačilno listo s prikazanim podatkom glede delovne uspešnosti,
  • plačilne naloge,
  • REK-1 obrazec za oddajo na eDavke,
  • temeljnico.
V tem prispevku