Uspešnost oziroma stimulacija

Delovno uspešnost oziroma stimulacijo lahko obračunamo na tri načine:

 • v znesku,
 • v odstotku od celotne bruto plače ali
 • v odstotku samo od rednega dela.

Vnos stimulacije

 1. V meniju Plače > Obračun plač > na drugem koraku obračuna plač pri delavcu.
 2. V polju Vrsta izplačila vpišemo naziv Uspešnost > program prikaže vse tri možnosti:
  • Dodatek za delovno uspešnost izberemo, če želimo vpisati znesek, ki se prišteje k bruto plači.
  • Dodatek za delovno uspešnost od bruto plače izberemo, če želimo izračun v % od bruto plače; vpišemo odstotek,
  • Dodatek za delovno uspešnost od rednega dela izberemo, če želimo izračun v % od rednega dela; vpišemo odstotek.
 3. Kliknemo Potrdi.
 4. Po končanem vnosu vseh obračunskih postavk, kliknemo Shrani in dokončamo obračun plač.

Vnos negativne stimulacije

V kolikor želimo obračunati negativno stimulacijo,

 1. izberemo na drugem koraku obračuna plače vrsto izplačila dodatek za delovno uspešnost.
 2. Vnesemo znesek v minus.
 3. Kliknemo Shrani.

Kaj program pripravi?

 • plačilno listo s prikazanim podatkom glede delovne uspešnosti,
 • plačilne naloge,
 • REK-O obrazec za oddajo na eDavke (znesek delovne uspešnosti vpiše v polje S04),
 • temeljnico.
V tem prispevku