Prikaz razlike v ceni v znesku in odstotku pri vnosu izdanega računa in predračuna

Po novem je pri vnosu izdanega računa in predračuna prikazana razlika v ceni v vrednosti in tudi v odstotku.

Prikaz razlike v ceni je pogojeno z vodenjem zalog v programu Minimax. Poleg tega moramo imeti v nastavitvah organizacije označeno nastavitev Prikaz vrednosti razlike v ceni na računih oziroma predračunih.

Razliko v ceni preverimo pri vnosu izdanega računa ali predračuna. Po dodajanju artikla na vrstico, preden vrstico shranimo, se z miško postavimo na polje vrednost. Program izpiše razliko v ceni v znesku in v odstotku.

Več o prikazovanju razlike v ceni preberite tukaj.

V tem prispevku