Masovno urejanje blagajniških dokumentov

V programu lahko masovno brišemo in potrjujemo osnutke blagajniških dnevnikov ter preklicujemo in tiskamo potrjene blagajniške dnevnike za določeno obdobje.

 1. V meniju Poslovanje > Blagajna izberemo zavihek Masovne obdelave.
  • Če imamo vnesenih več blagajn, najprej izberemo blagajno in nato zavihek Masovne obdelave.
 2. Izberemo želeno akcijo: 
  • Brisanje > program prikaže dnevnike, ki so v osnutku. 
  • Potrjevanje > program prikaže dnevnike, ki so v osnutku. 
  • Preklic potrditve > program prikaže dnevnike, ki so potrjeni.
  • Tiskanje > program prikaže dnevnike, ki so potrjeni. 
   • Natisnemo lahko dnevnike in/ali prejemke ter izdatke.  
 3. Na drugem koraku imamo možnost omejitve po datumu. 
 4. S kljukico označimo blagajniške dnevnike, ki jih želimo urejati.
 5. S klikom na Naprej se pomaknemo na naslednji korak.
 6. Na tretjem koraku program prikaže seznam izbranih blagajniških dnevnikov.
 7. S klikom Naprej se pomaknemo na naslednji korak, na katerem izberemo ali želimo
  • Tiskanje dnevnikov in/ali
  • Tiskanje prejemkov/izdatkov.
 8. S klikom na Izvedi nas program vpraša ali želimo nadaljevati z izbrano aktivnostjo.
 9. S klikom na V redu, program odvisno od izbrane akcije:
  • Izbriše osnutke izbranih blagajniških dnevnikov.
  • Potrdi osnutke izbranih blagajniških dnevnikov.
  • Prekliče potrjene blagajniške dnevnike v osnutke.
  • Pripravi dokument z vsebino dnevnikov in/ali prejemkov ter izdatkov za izbrano obdobje. 
V tem prispevku