Masovno urejanje blagajniških dokumentov

V programu lahko masovno brišemo in potrjujemo osnutke blagajniških dnevnikov ter preklicujemo in tiskamo potrjene blagajniške dnevnike za določeno obdobje.


1. V meniju Poslovanje > Blagajna izberemo zavihek Masovne obdelave.

2. Iz nabora akcij izberemo želeno: 

  • Če izberemo Brisanje,  program prikaže dnevnike, ki so v osnutku. 
  • Če izberemo Potrjevanje,  program prikaže dnevnike, ki so v osnutku. 
  • Če izberemo Preklic potrditve, program prikaže dnevnike, ki so potrjeni. 
  • Če izberemo Tiskanje, program prikaže dnevnike, ki so potrjeni. Natisnemo lahko dnevnike in/ali prejemke ter izdatke.  

3. Na drugem koraku imamo možnost omejitve po datumu. 

4. S kljukico izberemo blagajniške dnevnike, ki jih želimo urejati.

5. S klikom na Naprej se pomaknemo na naslednji korak.

6. Na tretjem koraku program prikaže seznam izbranih blagajniških dnevnikov.

7. S klikom Naprej in nato V redu, program odvisno od izbrane akcije:

  • izbriše osnutke izbranih blagajniških dnevnikov,
  • potrdi osnutke izbranih blagajniških dnevnikov,
  • prekliče potrjene blagajniške dnevnike v osnutke,
  • pripravi dokument z vsebino dnevnikov in/ali prejemkov ter izdatkov za izbrano obdobje v odloženih delih, kjer ga nato natisnemo. 

 

V tem prispevku