Novosti verzije 05.01.2023 (videoposnetek)

V programu so bile izvedene manjše dopolnitve po pripravi videoposnetka. Pri posebni olajšavi za mlajše od 29. let nastavitev ni več privzeta. Če želimo, da jo program upošteva, jo moramo v nastavitvah delavca ročno dodati.

Vsebina:

  0:28 - Obračun plače z delitvijo na več obdobij

  4:50 - Spremembe na področju dohodnine

  5:29 - Posebna olajšava za mlade

  6:05 - Potni nalog z vmesnimi relacijami

  7:19 - Preglednejši register osnovnih sredstev

  9:18 - Iskanje po vrsticah bančnih izpiskov

  9:47 - Dodajanje priponk na plačah, osnovnih sredstvih in kompenzacijah

 10:41 - Premik za zadnjo stran zbirnega dokumenta

 11:04 - Podatek o izvorni stranki na opisu knjižbe


  


  

  

 

V tem prispevku