Izdani račun - povezava z blagajno

Če ob vnosu izdanega računa že vemo, da je kupec račun poravnal z gotovino v blagajno, potem ob vnosu izdanega računa izberemo plačilo preko blagajne. Polje Blagajniški prejemek pri vnosu izdanega računa program prikaže šele, ko aktiviramo blagajno.

Pred izstavitvijo izdanega računa izberemo Način plačila:

  1. V polju Način plačila izberemo > Gotovina preko blagajne
  2. Blagajniški prejemek > Plačilo računa
  3. Datum prejemka (program predlaga sistemski datum, ki ga po potrebi ročno spremenimo).

Povezavo na blagajno lahko izberemo tudi v primeru računa za predplačilo.

  1. V polju Način plačila izberemo > Gotovina preko blagajne
  2. Izberemo Blagajniški prejemek > Prejeti Predujmi
  3. Datum prejemka (program predlaga sistemski datum, ki ga po potrebi ročno spremenimo). 

Kaj program pripravi?

S potrditvijo računa program vzpostavi terjatev do kupca na kontu 1200 (oziroma na tistem kontu, ki je določen v šifrantu Prejemki in izdatki za Plačilo računa) in pripravi blagajniški prejemek, ki terjatev avtomatično zapre.

V primeru računa za predplačilo program pripravi temeljnico le s podatki DDV, blagajniški prejemek pa knjiži na konto obveznosti za prejete avanse.

Na izstavljenem računu vidimo bližnjico do blagajniškega prejemka.

Računov, plačanih z gotovino, v skladu z zakonodajo ne moremo naknadno preklicati in urejati.

V tem prispevku