Številčenje dokumentov

Articles

Številčenje dokumentov
Dokumente program Minimax številči samodejno znotraj koledarskega leta za vsako vrsto dokumentov posebej. Ločena številčenja lahko določimo za več knjig: Izdane račune, Prejete račune, Predračune.