Vnos prvega potnega naloga

Navodilo velja za vnos potnega naloga za delavca.

 1. V meniju Poslovanje > Potni nalogi kliknemo Nov
 2. Program odpre okno za vnos potnega naloga. 
 3. Na spustnem seznamu izberemo Delavca. Delavca predhodno vnesemo v šifrant delavcev.
  • Če delavca nimamo vnesenega, ga dodamo s klikom naoziroma uredimo obstoječega s klikom na
 4. Po izbiri delavca program predlaga podatke iz prejšnjega naloga potnega naloga za istega delavca. Predlagane podatke lahko ročno uredimo oziroma popravimo. 
 5. V polje Naloga vpišemo namen službene poti.
 6. Na spustnem seznamu izberemo Relacijo.
  • Če na spustnem seznamu ni želene relacije, jo lahko:
   • dodamo s klikom na ,
   • uredimo obstoječo s klikom na .
   • S klikom na, program prikaže okno z že vnesenimi relacijami. 
 7. V polju Potovanje v državo program predlaga državo izbranega cilja relacije. 
  • Državo lahko spremenimo. Podatek vpliva na obračun dnevnic.
  • V sistem so vnesene zakonsko veljavne vrednosti dnevnice za vse države sveta. 
  • Če države ni na spustnem seznamu, izberemo Druge države.
 8. V polju Potovanje v/na program prepiše relacijo. Zapis lahko tudi ročno urejamo. 
 9. V polje Predviden čas potovanja od - do vnesemo predviden datum in uro odhoda ter datum in uro prihoda. 
 10. V polju Odobri se uporaba izberemo vrsto prevoza. Izbiramo med uporabo:
  • Zasebnega vozila.
  • Službenega vozila. 
  • Drugim prevoznim sredstvom.
 11. V polje Opis vnesemo registrsko številko zasebnega oziroma službenega vozila oziroma oznako drugega prevoznega sredstva. 
 12. V polje Potovanje predlagal vnesemo osebo, po čigavem nalogu gre zaposleni na službeno pot.
 13. V polje Potovanje odobril vnesemo osebo delodajalca, ki je potni nalog odobrila. Podatek je obvezen.
 14. Če imamo v Šifrantu > Analitike vneseno analitiko, lahko v polju Analitika, na spustnem seznamu izberemo želeno analitiko.
 15. S klikom na Dodaj predplačilo vnesemo znesek, ki ga je delavec prejel za predplačilo.
 16. Vnesemo podatek Potne stroške plača.
 17. Vpišemo morebitne Opombe.
 18. Po končanem vnosu podatkov kliknemo na Shrani.
  • Če želimo potni nalog shraniti in pripraviti novega, kliknemo na Shrani in nov.

Kaj program pripravi?

 • Ko nalog shranimo, dobi status Osnutek, ki še nima številke.
 • Številko dobi šele s klikom na Izstavi, s čimer nalog dobi status Izstavljen. Izstavljen potni nalog je pripravljen za tiskanje
 • Pri vnosu prvega naloga vnesemo prvo številko naloga. Program številči potne naloge je odvisno od nastavitev načina številčenja: po delavcih ali zaporedno.

Kako obračunamo potni nalog lahko preberete tukaj.

V tem prispevku