Trajna izločitev

Navodilo velja za primer izločitve osnovnega sredstva iz evidenc. Izločitev običajno pripravimo, ko osnovno sredstvo prodamo ali ni več uporabno.

Vnos trajne izločitve

1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

2. Kliknemo na Osnovno sredstvo, ki ga bomo izločili.

3. Kliknemo Trajna izločitev in vnesemo Datum izločitve.

Kaj program pripravi?

Program samodejno obračuna amortizacijo do dneva izločitve, pripravi temeljnico, kjer je trenutna vrednost knjižena na konto 7200 in pripravi knjižbe za knjigovodsko likvidacijo.


Prodaja osnovnega sredstva

V primeru, da osnovno sredstvo nato prodamo, uredimo podatke na sledeči način:

1. V meniju  Šifranti > Artikli

2. vnesemo nov artikel:

  • V naziv vpišemo naziv izbranega osnovnega sredstva
  • Tip artikla izberemo  storitev , kjer na zavihku knjiženje , vnesemo po potrebi drug konto prihodka.

3.  Nazadnje v meniju Poslovanje > Izdani računi 

  • vnesemo nov račun, kjer izberemo artikel , ki smo ga predhodno vnesli.

4. Račun izstavimo.

V tem prispevku