Trajna izločitev

Navodilo velja za primer izločitve osnovnega sredstva iz evidenc. Izločitev običajno pripravimo, ko osnovno sredstvo prodamo ali ni več uporabno.

Vnos trajne izločitve

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva
 2. izberemo na preglednici osnovno sredstvo, ki ga želimo izločiti.
 3. Kliknemo Trajna izločitev.
 4. Vnesemo Datum izločitve,
 5. Kliknemo Potrdi.

Kaj program pripravi?

 • Program samodejno obračuna amortizacijo do konca meseca trajne izločitve.
 • Pripravi temeljnico obračuna amortizacije in temeljnico trajne izločitve.

Prodaja osnovnega sredstva

V primeru, da osnovno sredstvo prodamo, uredimo podatke na sledeči način:

 1. V meniju Šifranti > Artikli vnesemo nov artikel. 
  • V naziv vpišemo naziv osnovnega sredstva.
  • Tip artikla izberemo storitev.
  • Na zavihku knjiženje določimo po potrebi drug konto prihodka.
 2. Nato v meniju Poslovanje > Izdani računi vnesemo nov račun. Na vrstici računa dodamo artikel, ki smo ga predhodno vnesli in račun izstavimo.

Preklic trajne izločitve

Če smo osnovno sredstvo pomotoma izločili iz uporabe in ga želimo ponovno povrniti v uporabo uredimo na sledeči način:

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva poiščemo in kliknemo na naziv osnovnega sredstva.
 2. Na pogledu osnovnega sredstva, pri razdelku Promet, ali s klikom na Promet, brišemo promet Trajna izločitev, tako da na vrstici prometa kliknemo na.
 3. Program javi obvestilo: "Če boste brisali zapis, s katerim je bilo osnovno sredstvo trajno izločeno, se bo brisala tudi temeljnica. Želite zares brisati zapis, s katerim je bilo osnovno sredstvo trajno izločeno?"
 4. Kliknemo V redu.

Kaj program pripravi?

Program briše temeljnico trajne izločitve in temeljnico končnega obračuna amortizacije ter s tem povrne osnovno sredstvo v uporabo.

Preklic trajne izločitve lahko izvedemo samo v primeru, da je bila trajna izločitev izvedena v tekočem poslovnem letu in je to zadnji promet v letu.

V tem prispevku