Trajna izločitev

Navodilo velja za primer izločitve osnovnega sredstva iz evidenc. Izločitev običajno pripravimo, ko osnovno sredstvo prodamo ali ni več uporabno.

Vnos trajne izločitve

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva,
 2. izberemo osnovno sredstvo, ki ga želimo izločiti,
 3. kliknemo Trajna izločitev,
 4. vnesemo Datum izločitve,
 5. kliknemo Potrdi.

Kaj program pripravi?

 • Program samodejno obračuna amortizacijo do konca meseca trajne izločitve in
 • pripravi temeljnico obračuna amortizacije in temeljnico trajne izločitve.

Prodaja osnovnega sredstva

V primeru, da osnovno sredstvo prodamo, uredimo podatke na sledeči način:

 1. V meniju Šifranti > Artikli,
 2. vnesemo nov artikel:
  • V naziv vpišemo naziv izbranega osnovnega sredstva.
  • Tip artikla izberemo storitev, kjer na zavihku knjiženje vnesemo po potrebi drug konto prihodka.
 3. Nazadnje v meniju Poslovanje > Izdani računi vnesemo nov račun, na katerem izberemo artikel, ki smo ga predhodno vnesli.
 4. Račun izstavimo.

Preklic trajne izločitve

Če smo osnovno sredstvo pomotoma izločili iz uporabe in ga želimo ponovno povrniti v uporabo uredimo na sledeči način:

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva
 2. poiščemo in kliknemo na naziv osnovnega sredstva,
 3. kliknemo Promet,
 4. ter pri vrsti prometa Trajna izločitev kliknemo na znak,
 5. program javi obvestilo > "Če boste brisali zapis, s katerim je bilo osnovno sredstvo trajno izločeno, se bo brisala tudi temeljnica. Želite zares brisati zapis, s katerim je bilo osnovno sredstvo trajno izločeno?"
 6. kliknemo V redu.

Kaj program pripravi?

Program briše temeljnico trajne izločitve in s tem povrne osnovno sredstvo v uporabo.

Preklic trajne izločitve lahko izvedemo samo v primeru, da je bila trajna izločitev izvedena v tekočem poslovnem letu in je to zadnji promet v letu.

V tem prispevku