Trajna izločitev

Navodilo velja za primer izločitve osnovnega sredstva iz evidenc. Izločitev običajno pripravimo, ko osnovno sredstvo prodamo ali ni več uporabno.

Vnos trajne izločitve

 1. V meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva
 2. izberemo osnovno sredstvo, ki ga želimo izločiti.
 3. Kliknemo Trajna izločitev.
 4. Vnesemo Datum izločitve.
 5. Kliknemo Potrdi.

Kaj program pripravi?

 • Program samodejno obračuna amortizacijo do konca meseca trajne izločitve in
 • pripravi temeljnico obračuna amortizacije in temeljnico trajne izločitve.

Prodaja osnovnega sredstva

V primeru, da osnovno sredstvo prodamo, uredimo podatke na sledeči način:

 1. V meniju Šifranti > Artikli,
 2. vnesemo nov artikel:
  • V naziv vpišemo naziv izbranega osnovnega sredstva.
  • Tip artikla izberemo storitev, kjer na zavihku knjiženje vnesemo po potrebi drug konto prihodka.
 3. Nazadnje v meniju Poslovanje > Izdani računi vnesemo nov račun, na katerem izberemo artikel, ki smo ga predhodno vnesli.
 4. Račun izstavimo.
V tem prispevku