Order (Naročilo)

API - https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Order

Vmesnik omogoča rokovanje z naročili. 

Preko vmesnika so omogočene naslednje funkcionalnosti:

Order - podatki naročila

Order

Podatek

Opis

ReceivedIssued

Podatek označuje ali je naročilo prejeto ali izdano. Obvezen podatek.

 Izbira iz:

 • I – izdano naročilo.
 • P – prejeto naročilo.

Year

Leto naročila, samo za branje.

Number

Številka naročila, samo za branje.

Date

Datum naročila - obvezen podatek.

DueDate

Rok.

Customer

Stranka - obvezen podatek.

Vnese se ID stranke – stranko izberemo iz šifranta strank, ki ga izpišemo s klicem metode GetCustomers.

CustomerName

Naziv stranke.

CustomerAddress

Naslov stranke.

CustomerPostalCode

Poštna številka stranke.

CustomerCity

Pošta stranke.

CustomerCounty

Država stranke.

Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries.

CustomerCountryName

Naziv države, ki ga vnesemo, če država stranke ni domača država. Ta naziv države se prikazuje na izpisih, kjer se tiska naslov stranke.

RecipientNameNaziv prejemnika
RecipientAddressNaslov prejemnika
RecipientPostalCodePoštna številka prejemnika
RecipientCityPošta prejemnika
RecipientCountry

Država prejemnika.

Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries.

RecipientCountryNameNaziv države, ki ga vnesemo, če država stranke ni domača država.

Analytic

Analitika.

Vnese se ID analitike – analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics.

Reference

Veza

Currency

Denarna enota, obvezen podatek.

Vnese se ID denarne enote - denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies.

Notes

Opomba

Document

Dokument

Vnese se ID dokumenta – dokument izberemo iz šifranta dokumentov, ki ga izpišemo s klicem metode GetDocuments.

DateConfirmed

Datum potrditve naročila. Podatek je samo za branje, spreminjati ga je mogoče preko akcij v PutCustomActionOrder (actionName: confirm).

DateCompleted

Datum zaključitve naročila. Podatek je samo za branje, spreminjati ga je mogoče preko akcij v PutCustomActionOrder (actionName: complete)

DateCanceled

Datum razveljavitve naročila. Podatek je samo za branje, spreminjati ga je mogoče preko akcij v PutCustomActionOrder (actionName: invalidate)

Status

Status naročila, podatek je samo za branje.

 • P – potrjeno.
 • O – osnutek.
 • Z – zaključeno.
 • R – razveljavljeno.

DescriptionAbove

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis zgoraj na listini naročila, ki se pripravi.

DescriptionBelow

Besedilo, ki se bo tiskalo kot opis spodaj na listini naročila, ki se pripravi.

ReportTemplate

Nastavitev izpisa za tiskanje naročila.

Vnese se ID nastavitve izpisa – nastavitev izpisa izberemo iz šifranta nastavitev izpisa, ki ga izpišemo s klicem metode GetReportTemplates.

Za izdana naročila se izbere nastavitev izpisa, kjer je DisplayType = IN.

Za prejeta naročila se izbere nastavitev izpisa, kjer je DisplayType = PN.

OrderRows

Seznam vrstic naročila.

OrderRow - podatki vrstic naročila

OrderRow

Podatek

Opis

Item

Artikel, obvezen podatek.

Vnese se ID artikla – artikel izberemo iz šifranta artiklov, ki ga izpišemo s klicem metode GetItems.

ItemName

Naziv artikla, ki se bo izpisal pri tiskanju naročila.

ItemCode

Šifra artikla, ki se bo izpisala pri tiskanju naročila.

Description

Opis artikla, ki se bo izpisal pri artiklu pri tiskanju naročila.

Quantity

Količina.

Price

Cena.

Primeri

Pri zgradbi objekta za pošiljanje si lahko pomagamo s testnimi podatki objekta, ki jih prikažemo s klikom na gumb Test API na pogledu posamezne metode.

Pomembno:

Med podatki v JSON zapisih v nadaljevanju so navedeni vzorčni ID-ji, ki jih je pred klicem potrebno zamenjati s pravilnimi ID-ji, ki pripadajo organizaciji in jih dobimo s klicem ustreznih metod.

Vzorčni podatki  v primerih:

 • Customer.ID = 111111
 • Item.ID = 222222
 • Currency.ID = 888888

Vnos novega prejetega naročila z minimalnim naborom podatkov

{  
  "ReceivedIssued": "P",
  "Customer": {
    "ID": 111111
  },
  "Currency": {
    "ID": 888888
  },
  "OrderRows": [{
    "Item": {
      "ID": 222222
    },
    "Quantity": 1
  }]
}
      


V tem prispevku