Novosti obrazca REK1 - poročanje o povračilih stroškov za delavce po 1.1.2018

Nove šifre na REK-1 obrazcu za stroške službenih potovanj

Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list 79/28.12.17) je potrebno od 1.4.18 dalje, ločeno poročati podatke o povračilih stroškov za službena potovanja, ki jih izplačamo zaposlenim (po posameznih postavkah; dnevnice, prevoz, prenočevanja) ter ločeno povračila stroškov delavcev, začasno napotenih na delo v tujino (prav tako ločeno po posameznih postavkah).

 

Nove šifre za zaposlene:

B06 – Povračilo stroškov prehrane do uredbe vlade – službene poti (prehrana na službeni poti, dnevnice)

B06a – Povračilo stroškov prevoza do višine, določene z uredbo vlade – službene poti (kilometrina)

B06b – Povračilo stroškov za prenočišče do višine, določene z uredbo vlade – službene poti

 

Nove šifre za napotene delavce (detaširane):

B06c – Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino nad 30 ali 90 dni

B06č - Povračilo stroškov prehrane v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 30 ali 90 dni

B06d – Povračilo stroškov prevoza v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino

B06e – Povračilo stroškov za prenočišče v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino do 90 dni

 

V tem prispevku