Ročni vnos plačilnega naloga

Plačilne naloge program pripravi samodejno pri vseh obračunih, kjer nastane obveznost za plačilo preko TRR. Lahko pa plačilni nalog vnesemo tudi ročno.

 1. V meniju Banka > Plačilni nalogi.
 2. Kliknemo  Nov.

Nalogodajalec

Program predlaga račun, ki ga imamo v Nastavitvah TRR organizacije označenega, da »se predlaga«. Če imamo vpisanih več poslovnih računov, lahko s seznama izberemo drugega. Na podlagi tega program že predlaga nekatere podatke.

 1. Račun: Po potrebi ga spremenimo.
 2. BIC: Po potrebi ga spremenimo. Vpis za nalog BN02 ni obvezen.
 3. Referenca: Vpišemo SI (slovensko) ali RF (evropsko) referenco.
 4. Vnesemo Datum plačila naloga.
 5. Znesek : izberemo ustrezno denarno enoto in vpišemo znesek.
 6. Koda namena: gre za štirimestne angleške kratice, ki jih uporabljamo za opredelitev namena plačila na območju SEPA. 
  • Če kode namena ne vnesemo na tem mestu, bomo morali kodo namena naknadno vnesti v spletni banki oziroma vpisati na natisnjenem nalogu.
 7. v polje Namen plačila vpišemo poljubno podatek (napr. Plačilo računa, Plačilo predračuna, Plačilo DDV, Plačilo prispevkov...).

Prejemnik

 1. Stranko izberemo iz šifranta strank. Če ima stranka več poslovnih računov, se za vsak poslovni račun prikaže ena vrstica.
  • Na podlagi  te izbire program nekatere podatke zapiše samodejno in jih ne moremo spreminjati. 
  • Če želimo te podatke spremeniti, jih spremenimo v Šifrantu > Stranke, nato pa stranko na vnosu naloga ponovno izberemo.
 2. Če gre za Delavca, ga izberemo iz seznama. Na podlagi izbire program nekatere podatke zapiše samodejno in jih ne moremo spreminjat
  • Če želimo te podatke spremeniti, jih spremenimo v Šifrantu > Delavci, nato pa delavca na vnosu naloga ponovno izberemo.
 3. Račun: Vnesemo račun prejemnika.
 4. BIC: Vnesemo kodo BIC. Podatek za nalog BN02 ni obvezen.
 5. Referenca: Vpišemo referenco.
 6. Vnesemo poljubno Opombo (podatek v opombi je le informativne narave in ne bo prenesen v aplikacijo za elektronsko bančništvo).
 7. Kliknemo na  Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih plačilnih nalogov.

Priprava plačilnega naloga brez vnosa zneska

Navodilo velja za primer, ko želimo pripraviti plačilni nalog, vendar ne vemo kolikšen znesek bo dejansko položen.

V programu lahko pripravimo plačilni nalog brez vnosa zneska. Program bo s tiskanjem plačilnega naloga pripravil UPN QR obrazec s praznim poljem pri vnosu zneska. Znesek nato vnesemo ročno.

V tem prispevku