Brisanje stranke

V šifrantu strank imamo stranko, ki jo želimo izbrisati.

 

1. V meniju Šifranti > stranke poiščemo stranko.

2. Kliknemo naziv stranke.

3. Kliknemo Briši.

4. Program javi: Res želite brisati? Izberemo V redu.

5. Stranka je izbrisana.

 

Pomembno

Šifrant strank je povezan z ostalimi deli programa, tako da je brisanje mogoče le, če stranka ni bila izbrana pri vnosu podatkov.

V nasprotnem primeru bo program preprečil brisanje in prikazal seznam dokumentov, ki so vezani na to stranko. 

Če ne želimo stranke več prikazovati v spustnih seznamih, potem na stranki odstranimo kljukico v polju Uporaba.

V tem prispevku