Brisanje stranke

Navodilo velja za primer, ko imamo v šifrantu strank stranko, ki jo želimo izbrisati.

  1. V meniju Šifranti > Stranke poiščemo na preglednici stranko, ki jo želimo izbrisati.
  2. Kliknemo na naziv stranke.
  3. Kliknemo Briši.
  4. Program javi: Res želite brisati? 
  5. S klikom na V redu bo stranka dokončno izbrisana. 

Pomembno

Šifrant strank je povezan z ostalimi deli programa, tako da je brisanje mogoče le, če stranka ni bila izbrana pri vnosu podatkov.

V nasprotnem primeru bo program preprečil brisanje in prikazal seznam dokumentov, ki so vezani na to stranko. 

Če ne želimo stranke več prikazovati v spustnih seznamih, potem na stranki odstranimo kljukico v polju Uporaba.

V tem prispevku