Ceniki

Namen vnosa cenika je prilagoditev cen in drugih nastavitev artikla (naziv, šifram merska enota, popust, opis) za izbrano stranko.


V meniju Šifrant > Ceniki dodajamo cenike artiklov. Cenike artiklov delimo na:

 • Prodajne cenike, ki jih uporabljamo pri predlaganju prodajnih cen na vnosu prometa.
 • Nabavne cenike, ki jih uporabljamo pri predlaganju nabavnih cen na vnosu prometa.

 

Vnos prodajnega cenika

 1. V meniju Šifranti > Ceniki kliknemo na Nov prodajni cenik.
 2. Vnesemo osnovne podatke:
  • Šifra.
  • V denarni enoti.
  • Naziv.
  • Opis.
 3. Izberemo možnost dodajanja vrstic cenika:
  • Ročni vnos > na spustnem seznamu izberemo artikel in vnesemo naziv, šifro, mersko enoto, ceno, popust in opis artikla. S klikom na Shrani, program doda novo vrstico na cenik.
  • Prepis iz artiklov > program prepiše artikle iz menija Šifrant > Artikli
  • Prepis iz cenika > program prepiše podatke iz izbranega obstoječega cenika.
   • S klikom na  uredimo podatke posameznega artikla na vrstici cenika.
   • S klikom na  brišemo posamezni artikel iz cenika.
 4. Po končanem vnosu kliknemo Shrani.

 

Prodajni cenik določimo pri posamezni stranki. 

 1. V meniju Šifranti > Stranke izberemo na preglednici stranko, za katero želimo nastaviti vnesen prodajni cenik.
 2. Pri polju Prodajni cenik izberemo na spustnem seznamu ustrezen prodajni cenik.
 3. Cenik bo samodejno upoštevan pri izstavitvi izdanega računa za izbrano stranko.

 

Vnos nabavnega cenika

 1. V meniju Šifranti > Ceniki kliknemo na Nov nabavni cenik.
 2. Vnesemo osnovne podatke:
  • Šifra.
  • V denarni enoti.
  • Naziv.
  • Dobavitelj (uporaba cenika je vezana na izbranega dobavitelja).
  • Opis.
 3. Izberemo možnost dodajanja vrstic cenika:
  • Ročni vnos > na spustnem seznamu izberemo artikel in vnesemo naziv, šifro, mersko enoto, ceno, popust in opis artikla. S klikom na Shrani, program doda novo vrstico na cenik.
  • Prepis iz artiklov > program prepiše artikle iz menija Šifrant > Artikli
  • Prepis iz cenika > program prepiše podatke iz izbranega obstoječega cenika.
   • S klikom na  uredimo podatke posameznega artikla na vrstici cenika.
   • S klikom na  brišemo posamezni artikel iz cenika.
 4. Po končanem vnosu, kliknemo Shrani.
 5. Nabavni cenik bo samodejno upoštevan pri vnosu prejema za izbranega dobavitelja.
V tem prispevku