Pregled in izvoz seznama potnih nalogov

Navodilo velja za pregled in izvoz podatkov potnih nalogov.

 1. Potne naloge pregledujemo v meniju Poslovanje > Potni nalogi.
 2. Na osnovni preglednici so prikazani pripravljeni potni nalogi z navedenimi podatki:
  • Status.
  • Številka.
  • Datum izstavitve.
  • Datum odhoda.
  • Datum prihoda.
  • Število dni trajanja potovanja.
  • Naziv delavca.
  • Relacija potovanja.
  • Država potovanja.
  • Naloga.
  • Vrednost potnih stroškov, dnevnice in ostalih stroškov ter skupna vrednost vseh stroškov potovanja.
 3. S klikom na Napredno iskanje pa program prikaže kriterije, po katerih lahko podrobneje pregledujemo potne naloge: 
  • številka,
  • delavec,
  • država,
  • opombe,
  • datum izstavitve, obračuna, pošiljanja v obračun, preklica,
  • potovanje,
  • naloga,
  • neobračunani,
  • za obračun,
  • obačunani,
  • preklicani,
  • osnutki.
 4. Seznam potnih nalogov izvozimo v preglednico programa Excel s klikom na .
 5. Program izvozi naslednje podatke potnih nalogov:
  • status,
  • številko,
  • datumu izstavitve, 
  • datumu odhoda, 
  • datum prihoda,
  • število dni,
  • naziv delavca, 
  • relacijo,
  • državo,
  • nalogo, 
  • stroške potnega naloga v EUR.


V tem prispevku