Možnost urejanja naziva in opisa vrstice kopiranega prometa v izdan račun

Pri kopiranju izdaje iz zalog ali delovnega naloga v izdan račun, program pripravi na izdanem računu vrstico z navedbo kopiranega prometa. 

Izgled vrstice smo uredili, tako da je viden samo naziv in ne vsebuje več obračunskih podatkov (kot so DDV, količina, ME, Cena...). 

S klikom na ikono  lahko uredimo naziv in opis vrstice. 


V tem prispevku