Analytic (Analitika)

Navodilo velja za prenos podatkov iz šifranta analitik prek API vmesnika.

Splošno navodilo:SL: Šifrant Analitike
API dokumentacija:https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Analytic
Kratek opis:Omogočeno je branje analitik.
Omogočeno je dodajanje in spreminjanje analitik.
Omogočeno je brisanje analitik.

Analytic - podatki analitike

Analytic

Podatek

Opis

Code

Šifra analitike

Name

Naziv analitike

UsageEndDate

Datum konca uporabe analitike

ParentAnalytic

Višja analitika

Vnese se ID analitike – analitiko izberemo iz šifranta analitik, ki ga izpišemo s klicem metode GetAnalytics.

V tem prispevku