Jubilejna nagrada

Navodilo velja za primer obračuna jubilejne nagrade.

 1. V meniju Plače > Obračun plač >
 2. kliknemo Nova plača,
 3. V polju Vrsta obračuna plač > Izberemo Jubilejna nagrada.
 4. Vpišemo datume za obračun in izplačilo,
 5. v polju Upoštevanje predhodnih izplačil za izračun dohodnine: po potrebi dodamo kljukico, 
 6. kliknemo Shrani in izberemo Naprej.
 7. Na drugem koraku obračuna program samodejno predlaga vse delavce, ki imajo v izbranem obdobju dopolnjena leta delovne dobe in ponudi znesek jubilejne nagrade. 
  • Ponujeno obračunsko vrstico lahko uredimo (klik na ime delavca in nato na vrstico obračuna).
  • Program predlaga neobdavčeni znesek glede na vladno uredbo, lahko pa vnesemo poljubni znesek jubilejne nagrade (višji, nižji ali enak neobdavčenemu znesku).
  • V primeru višjega izplačila, kot je neobdavčen znesek, program samodejno obračuna vse potrebne dajatve (prispevke in akontacijo).
 8. Kliknemo Potrdi,
 9. nato še Shrani.
 10. Kliknemo Zaključi obračun .

Kaj program pripravi?

 • temeljnico,
 • plačilne naloge 
 • in REK-1 obrazec (podatek polni v polje B011) za oddajo na eDavke.
V tem prispevku