Jubilejna nagrada

Navodilo velja za primer obračuna jubilejne nagrade.

 1. V meniju Plače > Obračun plač kliknemo Nova plača.
 2. V polju Vrsta obračuna plač > Izberemo Jubilejna nagrada.
 3. Vpišemo datume za obračun in izplačilo.
 4. V polju Upoštevanje predhodnih izplačil za izračun dohodnine: po potrebi dodamo kljukico.
 5. Kliknemo Shrani.
 6. Na drugem koraku obračuna program samodejno predlaga vse delavce, ki imajo v izbranem obdobju dopolnjena leta delovne dobe in ponudi znesek jubilejne nagrade. 
  • Ponujeno obračunsko vrstico lahko uredimo (klik na ime delavca in nato na vrstico obračuna).
  • Program predlaga neobdavčeni znesek glede na vladno uredbo, lahko pa vnesemo poljubni znesek jubilejne nagrade (višji, nižji ali enak neobdavčenemu znesku).
  • V primeru višjega izplačila, kot je neobdavčen znesek, program samodejno obračuna vse potrebne dajatve (prispevke in akontacijo).
 7. S klikom na Zaključi obračun obračun jubilejne nagrade potrdimo.

Kaj program pripravi?

 • temeljnico,
 • rekapitulacijo plač,
 • plačilne liste in podpisno listo,
 • plačilne naloge in
 • REK obrazec 1003 (podatek polni v polje B011) za oddajo na eDavke.
V tem prispevku