Jubilejna nagrada

Navodilo velja za primer obračuna jubilejne nagrade.


1. V meniju Plače > Obračun plač>

2. kliknemo Nova plača in nato Uredi.

3. V polju Vrsta obračuna plač > Izberemo Jubilejna nagrada.

4. Vpišemo datume za obračun in izplačilo.

5. v polju Upoštevanje predhodnih izplačil za izračun dohodnine: po potrebi dodamo kljukico, 

6.  kliknemo Shrani in izberemo Naprej.

7. Na drugem koraku obračuna program samodejno predlaga vse delavce, ki imajo v izbranem obdobju dopolnjena leta delovne dobe in ponudi znesek jubilejne nagrade. 

  • Ponujeno obračunsko vrstico lahko uredimo (klik na ime delavca in nato na vrstico obračuna).
  • Program predlaga neobdavčeni znesek glede na vladno uredbo, lahko pa vnesemo poljubni znesek jubilejne nagrade (višji, nižji ali enak neobdavčenemu znesku).
  • V primeru višjega izplačila, kot je neobdavčen znesek, program samodejno obračuna vse potrebne dajatve (prispevke in akontacijo).

8. Kliknemo Potrdi,

9. nato še Shrani.

10. S klikom Naprej  program obračuna nagrade in pripravi izpise dokumentov.

11. Kliknemo Zaključi obračun .


Kaj program pripravi?

  • temeljnico,
  • plačilne naloge 
  • in REK-1 obrazec (podatek polni v polje B011) za oddajo na eDavke.
V tem prispevku