Omejevanje pravic uporabnikov za vpogled v finančne in druge podatke

Uporabnikom, ki imajo dostop do podatkov organizacije, lahko omejimo vpogled v podatke o plačah in drugih osebnih prejemkih ter drugih vpogledih in obdelavah.


1. Administrator plačnika v Mojem profilu , izbere Uporabniki.

2. Pri uporabniku, kateremu želimo omejiti pravice za vpogled v podatke, kliknemo na Organizacija.

3. Program prikaže vse organizacije, do katerih ima uporabnik dostop. Pri želeni organizaciji, kliknemo na Pravice.

4. Izberemo Uredi ter odstranimo kljukice pri obdelavi oz. pregledu v določene podatke, šifrante.

5. Po končanem urejanju kliknemo Shrani.


Uporabnik bo na izbrani organizaciji imel omejen dostop do posameznih menijev oz šifrantov.


V tem prispevku