Omejevanje pravic uporabnikov za vpogled v finančne in druge podatke

Uporabnikom, ki imajo dostop do podatkov organizacije, lahko omejimo vpogled v podatke o plačah in drugih osebnih prejemkih ter drugih vpogledih in obdelavah.

  1. Administrator plačnika v Mojem profilu, izbere Uporabniki.
  2. Pri uporabniku, kateremu želimo omejiti pravice za vpogled v podatke, kliknemo na Organizacija.
  3. Program prikaže vse organizacije, do katerih ima uporabnik dostop. Pri želeni organizaciji, kliknemo na Pravice.
  4. Izberemo Uredi ter odstranimo kljukice pri obdelavi oz. pregledu v določene podatke, šifrante.
  5. Po končanem urejanju kliknemo Shrani.

Uporabnik bo na izbrani organizaciji imel omejen dostop do posameznih menijev oz. šifrantov.

V tem prispevku