Kakšne oblike računov lahko izdajajo gospodarske družbe oz. fizične osebe z dejavnostjo?

Spodnja tabela prikazuje različne oblike računa glede na prejemnika računa.

Gospodarske družbe oziroma fizične osebe z dejavnostjo izstavljajo račune proračunskim uporabnikom le v obliki e-računa.
 
Drugim gospodarskim družbam oziroma fizičnim osebam z dejavnostjo lahko izstavljajo vse oblike računov.

Poudariti je treba, da so stroški elektronskih računov bistveno nižji kot stroški tiskanih računov.

Na tem mestu lahko trdimo, da je izdajanje elektronskih računov zelo smiselno in priporočljivo. 

V tem prispevku