Zbiri po odhodkih

Pripomoček Zbir po odhodkih je namenjen prikazu prometa po posameznih odhodkih.

 1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi 
 2. izberemo zavihek Zbiri > Po Odhodkih. 
 3. Program prikaže seznam odhodkov na prejetih računih s podatkom o skupni vrednosti za posamezno vrsto odhodka brez DDV za tekoče poslovno leto. V zbir so zajeti samo potrjeni računi.
 4. Pregled lahko dodatno omejimo z več kriteriji: 
  • posamezni odhodek,
  • dobavitelj,
  • analitika,
  • obdobje datuma opravljanja vnesemo, če želimo pregled za druga poslovna leta.
  • številčenje.
 5. S klikom na posamezni odhodek dobimo seznam prejetih računov, ki vsebujejo izbrani odhodek. Podrobneje jih lahko pregledujemo s klikom na številko računa.
V tem prispevku