Zbiri po odhodkih

1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi izberemo zavihek Zbiri > Po Odhodkih. 

2. Program prikaže seznam odhodkov na prejetih računih s podatkom o skupni vrednosti za posamezno vrsto odhodka brez DDV za tekoče poslovno leto. V zbir so zajeti samo potrjeni računi.

3. S klikom na posamezni odhodek dobimo seznam prejetih računov, ki vsebujejo izbrani odhodek. Podrobneje jih lahko pregledujemo s klikom na številko računa.

4. Prikaz lahko dodatno omejimo s posameznim odhodkom, dobaviteljem, analitiko, številčenjem in datumi.

V tem prispevku