Masovno urejanje lastnosti kontov

Program omogoča v meniju Šifranti > Konti masovno urejanje lastnosti kontov. Masovno urejanje je namenjeno enostavnemu spreminjanju lastnosti večji skupini kontov (na primer: dodajanje analitike kot obveznega podatka na razredu stroškov).

 1. V meniju Šifranti > Konti izberemo zavihek Masovne obdelave.
 2. Izberemo akcijo Urejanje,
 3. kliknemo Naprej,
 4. Orodje za masovno urejanje je oblikovano po korakih:
 • Izbor vrstic.
 • Pregled izbranih vrstic.
 • Vnos podatkov in potrditev.
 • Izvajanje in poročilo.

 Izbor vrstic

 1. Na prvem koraku poiščemo konte v preglednici (pomagamo si lahko z naprednim iskanjem),
 2. s kljukico označimo konte, na katerih želimo izvesti skupno spremembo,
 3. po izboru kontov nadaljujemo na naslednji korak z izbiro gumba Naprej.

 Pregled izbranih vrstic

 1. Na drugem koraku program prikaže konte, ki smo jih izbrali za obdelavo. 
 2. Izbrane konte lahko odznačimo, če jih ne želimo zajeti v obdelavo.
 3. Po pregledu kontov nadaljujemo na naslednji korak z izbiro gumba Naprej.

 Vnos podatkov in potrditev

 1. Na tretjem koraku določamo katere lastnosti izbranih kontov želimo spremeniti. Spremenimo lahko:
  • Nastavitve za analitiko.
  • Nastavitve za delavca.
  • Nastavitve za stranko.
  • Nastavitve za davčno (davčno nepriznan).
  • Nastavitve o uporabi konta.
 2. Kliknemo Izvedi.
 3. Program nas vpraša ali želimo z izbrano aktivnostjo nadaljevati.
 4. S klikom na V redu, se pomaknemo za naslednji korak.

Izvajanje in poročilo

 • Program izvede spremembe na kontih in pripravi poročilo o izvedenih spremembah. 
V tem prispevku