Masovno urejanje lastnosti kontov

Program omogoča v meniju Šifranti > Konti masovno urejanje lastnosti kontov. Masovno urejanje je namenjeno enostavnemu spreminjanju lastnosti večji skupini kontov (na primer: dodajanje analitike kot obveznega podatka na razredu stroškov).

 1. V meniju Šifranti > Konti izberemo zavihek Masovne obdelave.
 2. Izberemo akcijo Urejanje.
 3. Kliknemo na Naprej.
 4. Orodje za masovno urejanje je oblikovano po korakih:
 • Izbor vrstic.
 • Pregled izbranih vrstic.
 • Vnos podatkov in potrditev.
 • Izvajanje in poročilo.

 Izbor vrstic

5. Na prvem koraku poiščemo konte v preglednici, pomagamo si lahko z naprednim iskanjem.

6. S kljukico označimo konte, na katerih želimo izvesti skupno spremembo.

7. Po izboru kontov nadaljujemo na naslednji korak z izbiro gumba Naprej.

 Pregled izbranih vrstic

8. Na drugem koraku program prikaže konte, ki smo jih izbrali za obdelavo. 

9. Izbrane konte lahko odznačimo, če jih ne želimo zajeti v obdelavo.

10. Po pregledu kontov nadaljujemo na naslednji korak z izbiro gumba Naprej.

 Vnos podatkov in potrditev

11. Na tretjem koraku določamo katere lastnosti izbranih kontov želimo spremeniti. Spremenimo lahko:

 • Nastavitve za analitiko.
 • Nastavitve za delavca.
 • Nastavitve za stranko.
 • Nastavitve za davčno (davčno nepriznan).
 • Nastavitve o uporabi konta.

12. Kliknemo na Izvedi .

13. Program nas vpraša ali želimo z izbrano aktivnostjo nadaljevati.

14. S klikom na V redu, se pomaknemo za naslednji korak.

Izvajanje in poročilo

15. Program izvede spremembe na kontih in pripravi poročilo o izvedenih spremembah. 

V tem prispevku