Tiskanje kontnega načrta v tujem jeziku (excel)

Navodilo velja za nastavitev tiskanja kontnega načrta v tujem jeziku. 

  1. V meniju Nastavitve organizacije > izberemo Uvozi iz Excela. 
  2.  Na polju podatki izberemo iz spustnega seznama Naziv kontov.
  3. Označimo Pripravi naj se predloga.
  4.  Predlogo shranimo na namizje in jo napolnimo s podatki
    • naziv konta v angleškem jeziku 
    • ali drugem tujem jeziku.
  5. Nato jo na istem mestu (nastavitve organizacije > Uvozi iz Excela) uvozimo  s klikom Podatki naj se uvozijo .
V tem prispevku