Novosti verzije dne 08.09.2019

Z verzijo nameščeno dne 8.9.2019 smo v program Minimax dodali naslednje novosti in dopolnitve funkcionalnosti: 


Obračun DDV od razlike v ceni na predračunu

Možnost obračuna DDV od razlike v ceni smo omogočili tudi na predračunu. Uporabimo jo pri pripravi predračuna za prodajo rabljenega blaga, turističnih aranžmajev...

 

Odtegljaj pri plači v odstotku od vrednosti izplačila na TRR

Pri plači lahko obračunamo odtegljaj tudi v odstotku od vrednosti izplačila plače na TRR delavca. Velja v primeru obračuna odtegljaja davčnih in sodnih izvršb.

 

Pregled artiklov po sestavnicah

V šifrantu artiklov lahko na enostaven način in na enem mestu pregledujemo artikle s sestavnicami. 


Obveščanje o vrednosti prihodkov za davčne nezavezance

Ko se bo davčni nezavezanec po vrednosti prihodkov zadnjih 12 mesecev približeval meji za vključitev v sistem DDV, ga bo Minimax na to opozoril.

 

Nov izgled pri vnosu dokumentov v zalogah

Postopoma preurejamo uporabniški vmesnik pri vnosih dokumentov. Tokrat smo poenotili izgled vnosa dokumentov v zalogah.

 

Ukinitev API licenc

Ukinili smo licence API in njihovo zaračunavanje. Po novem za prenos podatkov preko API vmesnika zadošča, da obkljukamo pri uporabniku pravice vezane na programski vmesnik API.

V tem prispevku