Vnos vrstice izpiska v tuji denarni enoti

Knjiženje bančnega izpiska v tuji denarni enoti.

1. Izdan račun je izdan v tuji denarni enoti.

2. Vnesemo bančni izpisek.

3. Izberemo Prejemnika.

4. Izberemo račun, ki ga želimo zapreti.

5. Program ponudi dodatno vrstico za vnos zneska v tuji denarni enoti.

 

Torej, v kolikor izberemo odprto postavko v tuji denarni enoti se napolni tuja denarna enota na pravi strani knjiženja.

 

 

 

V tem prispevku