Vnos vrstice izpiska v tuji denarni enoti

Navodilo velja za ročno knjiženje bančnega izpiska oziroma za vnos vrstice v tuji denarni enoti.

Nastavitev TRR 

 1. Najprej v Nastavitvah izberemo TRR organizacije,
 2. kliknemo Nov,
 3. vnesemo Številko bančnega računa,
 4. Program predlaga BIC kodo in naziv banke (podatek bo viden na pogledu bančnih izpiskov), ki ju lahko po potrebi popravimo.
 5. Izberemo tujo denarno enoto,
 6. določimo Konto izpiska.  
  • Na seznamu program prikaže vse konte iz kontnega načrta organizacije iz skupine 1100*, 1120* in 1140*.
  • Podatek vpliva na prikaz stanja prometa bančnega izpiska.

Knjiženje bančnega izpiska v tuji denarni enoti

Če je bil izdan račun v tuji denarni enoti, plačilo na bančnem izpisku poknjižimo v domači in tuji denarni enoti.

 1. Nato v meniju Banka > Bančni izpiski vnesemo bančni izpisek.
 2. Vnesemo Datum izpiska, ki predstavlja tudi datum temeljnice,
 3. Izberemo Transakcijski račun, ki ima določeno tuji denarno enoto,
 4. na vrstici izpiska izberemo Nalogodajalca (kupca ali dobavitelja),
 5. v polju Veza (sklic) izberemo račun v tuji denarni enoti, ki ga želimo zapreti.
 6. Vrstico dodamo s klikom na.
 7. Po končanem vnosu podatkov bančni izpisek potrdimo.

Kaj program pripravi?

 • Program pripravi temeljnico bančnega izpiska, kjer poknjiži terjatev do kupcev oziroma obveznost do dobavitelja v obeh denarnih enotah in jo zapre. 
 • V primeru mesečnega bančnega izpiska z tujo denarno enoto, program predlaga in računa tečaj valute glede na datumu knjiženja, torej na dan nastanka transakcije.
 • Hkrati pripravi tudi temeljnico tečajnih razlik.
V tem prispevku