Arhiv plačilnih nalogov

Program samodejno premakne v Arhiv plačilnih nalogov:

  • plačilne naloge, ki jih izvozimo v datoteko za prenos v spletno banko in
  • plačilne naloge, ki jih natisnemo.

V stolpcu Poslano v plačilo je datum kdaj smo to storili. To ne pomeni, da je bil plačilni nalog dejansko plačan ali knjižen.

Ponovno med neplačane

Če želimo plačilni nalog ponovno obdelati, ga moramo vrniti iz arhiva na osnovno preglednico plačilnih nalogov. 

1. V meniju Banka > Plačilni nalogi > Arhiv plačilnih nalogov izberemo s kljukico plačilne naloge, ki ga želimo ponovno obdelati.

2. Kliknemo na Ponovno med neplačane.

3. Program vrne izbrane plačilne naloge na osnovno preglednico neplačanih nalogov, kjer jih lahko urejamo, kopiramo, izvozimo v spletno banko ali natisnemo.

Brisanje nalogov

V arhivu plačilnih nalogov lahko naloge tudi dokončno izbrišemo. 

1. V meniju Banka > Plačilni nalogi > Arhiv plačilnih nalogov izberemo s kljukico plačilne naloge,  ki jih želimo brisati 

2. Kliknemo na Brisanje nalogov

3. Izbrani plačilni nalogi bomo nepreklicno izbrisani.

V tem prispevku