Plačani plačilni nalogi - arhiv

Plačilne naloge, ki jih izvozimo v datoteko za prenos v spletno banko, program samodejno premakne v status Plačani.

V statusu Plačani je datum kdaj smo pripravili datoteko za uvoz v banko. To ne pomeni, da je bil plačilni nalog dejansko plačan ali knjižen.

Ponovno med neplačane

Če želimo plačilni nalog ponovno urejati, ga moramo vrniti na osnovno preglednico plačilnih nalogov.

  1. V meniju Banka Plačilni nalogi,
  2. Izberemo Premakni med neplačane,
  3. kliknemo Naprej in dodamo kljukico pred naloge, ki jih bomo povrnili v urejanje in 
  4. nadaljujemo na naslednji korak s klikom na Naprej,
  5. nato kliknemo Izvedi. 
  6. Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati? 
    • Če tega opozorila ne želimo več prikazovati, dodamo kljukico: Ne opozarjaj več.
  7. Izberemo V redu.
  8. Program vrne izbrane plačilne naloge na osnovno preglednico neplačanih nalogov, kjer jih lahko urejamo, kopiramo, izvozimo v spletno banko ali natisnemo.
V tem prispevku