Plačani plačilni nalogi - arhiv

Plačilne naloge, ki jih izvozimo v datoteko za prenos v spletno banko, program samodejno premakne v zavihek Plačani.

V zavihku Plačani je datum kdaj smo pripravili datoteko za uvoz v banko. To ne pomeni, da je bil plačilni nalog dejansko plačan ali knjižen.

Ponovno med neplačane

Če želimo plačilni nalog ponovno urejati, ga moramo vrniti na osnovno preglednico plačilnih nalogov.

1. V meniju Banka Plačilni nalogi,

2. Izberemo Obdelave in nato Premakni naloge ponovno med neplačane,

3. kliknemo Naprej in dodamo kljukico pred naloge, ki jih bomo povrnili v urejanje in 

4. nadaljujemo na naslednji korak s klikom na Naprej,

5. nato kliknemo Izvedi. 

6. Program vpraša. "Izvedle se bodo izbrane aktivnosti. Želite nadaljevati?

7. Izberemo V redu.

8. Program vrne izbrane plačilne naloge na osnovno preglednico neplačanih nalogov, kjer jih lahko urejamo, kopiramo, izvozimo v spletno banko ali natisnemo.

V tem prispevku