Sprememba cene v skladišču maloprodaje

Navodilo velja za vnos spremembe prodajnih cen v maloprodaji.

Če imamo v meniju Poslovanje > Zaloge vneseno vsaj eno skladišče maloprodaje, imamo možnost vnosa spremembe cen s klikom na Nov > Sprememba cen. 

Za vnos spremembe cen v skladišču maloprodaje izpolnimo naslednja polja:

Vnos glave spremembe cen

 1. Datum spremembe cen.
 2. Številka: program spremembe cen številči samodejno  v okviru leta. Številk ne moremo spreminjati.
 3. Opis: vnesemo poljuben opis, vezo. Besedilo program prepiše v opis temeljnice.

Vnos vrstic spremembe cen pri količinski maloprodaji

 1. V skladiščeČe imamo odprtih več skladišč maloprodaje, izberemo na vrstici tisto skladišče maloprodaje, v katerem je prodajna cena artikla spremenjena.
  • Pri vodenju količinske maloprodaje, program pri prometu predlaga prodajno ceno, ki jo ima artikel v točno določenem skladišču.
 2. Artikel: na spustnem seznamu izberemo artikel, kateremu želimo spremeniti prodajno ceno.
 3. Program prepiše količino artikla, ki jo imamo na zalogi in nabavno ter staro prodajno ceno izbranega artikla.
 4. Vnesemo novo prodajno ceno artikla.
 5. Program samodejno izračuna razliko prodajne vrednosti.
 6. S klikom na  dodamo artikel na vrstico prejema.
 7. Po končanem vnosu z gumbi v orodni vrstici spremembo cen shranimo 
  • s klikom na Shrani > uporabimo v primeru, ko sprememba cene še ni dokončna
  • ali potrdimo s klikom na Potrdi.

Kaj program pripravi?

S klikom na Potrdi program pripravi temeljnico spremembe cen v maloprodaji.

Pomembno:

Če pri vnosu prejema v skladišče maloprodaje vnesemo novo prodajno ceno artikla, program samodejno pripravi promet Spremembe cen in pripravi nov cenik skladišča.

Tiskanje zapisnika spremembe cen

Zapisnik spremembe cen lahko natisnemo na pogledu potrjenega prometa spremembe cen.

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge izberemo na preglednici promet spremembe cene, katere zapisnik želimo natisniti.
 2.  S klikom na Natisni > Spremembo cene program odpre listino (zapisnik) spremembe cen, ki jo natisnemo.
V tem prispevku