Stanje zalog se ne ujema s stanjem v glavni knjigi

V tem primeru preverimo ali:

so vsi prejemi ovrednoteni s prejetimi računi

Vsi prejemi imajo poleg Vrednosti prejema tudi zapisano Vrednost, katero program samodejno zapiše ob vnosu prejema in jo posodobi pri povezavi s prejetim računom.

  • Če je Vrednost enaka 0,00, pomeni, da prejem ni ovrednoten. Prejem je potrebno povezati z ustreznim prejetim računom.
  • Pregled prejemov in pripadajočih računov preverimo na preglednici zalog kjer se omejimo na vrsto prometa Prejem in podvrsto prometa Stranka.

je bilo v zalogah sproženo knjiženje za obdobje, ki ga pregledujemo

Izberemo Knjiženje in preverimo, do katerega datuma imamo knjižene temeljnice zalog.

  • Klik na Knjiži pripravi avtomatsko temeljnico (ZAL) v dvostavnem knjigovodstvu. Zajame vse promete (prejeme in izdaje), ki še niso bili knjiženi.
  • V kolikor od datuma zadnjega knjiženja nimamo nobenega prometa, temeljnice ne pripravi. 
  • Več o knjiženju zalog preverite...tukaj.

obstajajo povezani prejeti računi in prejemi, ki datumsko sodijo v različna obdobja

S pripomočkom Primerjava datumov imamo pregled povezanih prejemov in prejetih računov z različnimi datumi.
Preverimo, če obstaja datum izven obdobja, ki ga pregledujemo v glavni knjigi.

  • V tem primeru je lahko v stanju zalog zajet prejem, ki na določen datum še ni bil ovrednoten s prejetim računom in ki ga torej še nimamo v glavni knjigi, in obratno.
  • To se pogosto zgodi s prejemi konec meseca, za katere prejmemo račune v začetku naslednjega meseca. 
  • Pogosta napaka je lahko tudi datum prejetega računa, ki ima datum pred prejemom v zalogah.
  • Tak primer je Prejem v novem letu, prejeti račun pa v starem letu. Tako ostane vrednost računa pred prehodom v novo leto na kontu razreda 5.
V tem prispevku