Vrednostna maloprodaja

Osnovni namen vodenja vrednostne maloprodaje je za potrebe računovodstva in zagotavljanja zakonsko potrebnih listin, kot so Prevzemni list, Zapisnik o spremembi cen, Trgovska knjiga ...

Aktivacija licence za Maloprodajo

Maloprodaja je dodatna funkcionalnost, ki jo vklopimo:

 • Če imamo paket Maksi Računovodstvo : znotraj menija Plačnik > Licence plačnika.
 • Če imamo pakete Poslovanja oz. Mini Računovodstvo : znotraj menija Plačnik > Organizacije.

Po vklopu licence v meniju Poslovanje program prikaže Maloprodajo.

Vnos poslovalnice maloprodaje

1. Nato v meniju Šifranti > Poslovalnice vnesemo poslovalnico s klikom na Nov.

2. v polju Vrsta > izberemo Vrednostna maloprodaja,

3. V polju Analitika > vnesemo , katero odpremo v Šifrantu > Analitike (in se navezuje na izbrano poslovalnico)

4. v polje Naziv > vnesemo naziv poslovalnice,

5. ter v polje Kraj > vpišemo kraj poslovalnice.


 

Znotraj poslovalnice vnašamo promet, pri čemer najprej vnesemo Začetno stanje.

Vnos začetnega stanja maloprodaje

 1. nazadnje v meniju Poslovanje > Maloprodaja> kliknemo na naziv poslovalnice
 2.  Začetno stanje je osnutku, s klikom na Začetno stanje in Uredi, vnašamo podatke:
 • Vnesemo Prodajno vrednost,
 • DDV od prodajne vrednosti
 • ter nabavno vrednost iz prejema.

Če začetnega stanja nimamo, potrdimo prazen dokument brez vnosov.

Pomembno.

Potrditev začetnega stanja nima funkcije knjiženja, zato program temeljnice ne pripravi. Začetno stanje knjižimo ročno v dvostavnem knjigovodstvu na konte vodenja zalog (6630, 6640, 6690, 6590).

Vnos prometa maloprodaje

Po vnosu začetnega stanja lahko pričnemo z vnašanjem različnih vrst prometa s klikom na Nov.

 • Prejem
 • Gotovinska prodaja
 • Negotovinska prodaja
 • Sprememba cen
 • Lastna raba
 • Kalo
 • Inventura

 

V tem prispevku