Vrednostna maloprodaja

Osnovni namen vodenja vrednostne maloprodaje je za potrebe računovodstva in zagotavljanja zakonsko potrebnih listin, kot so Prevzemni list, Zapisnik o spremembi cen, Trgovska knjiga ...

Aktivacija vrednostne maloprodaje

 1. V meniju Poslovanje > Zaloge.
 2. Vnesemo Naziv skladišča.
 3. Vnesemo Šifro skladišča. Šifra skladišča je poljuben podatek.
  • Šifra skladišča je obvezna pri uvozu artiklov.
 4. Izberemo način Vodenja zalog: 
  • Po prodajni vrednosti - maloprodaja
 5. dodamo kljukico v polju > Vrednostno vodenje: (program bo vodil zalogo samo po vrednosti)
 6. Izberemo način knjiženja zalog:
  • Po prodajni vrednosti - znotraj tega lahko še podrobneje razdelimo konte za knjiženje, ki jih sicer program samodejno predlaga: 
   • konto zaloge,
   • konto RVC,
   • Konto DDV po splošni stopnji,
   • Konto DDV po znižani stopnji,
   • Konto DDV po posebni nižji stopnji.
 7. Če označimo polje se predlaga, bo program pri vnosu prometa zmeraj predlagal izbrano skladišče (v primeru, da imamo več skladišč).
 8. Kliknemo Shrani.
 9. kliknemo Naprej na drugi korak kjer
 10. določimo datum začetnega stanja zalog, po potrebi dodamo kljukico še za:
 11. Razbremenitev zalog neposredno z računom, (program bo ob izstavitvi računa samodejno pripravil izdajo v Zalogah)
 12. Vodenje artiklov po serijah : pri vrednostni maloprodaji ne omogočamo vodenja serij.
 13. in kliknemo Potrdi.

Vnos začetnega stanja maloprodaje

 1. Program prikaže osnutek dokumenta za vnos začetnega stanja zalog 
 2. Kliknemo na dokument Začetno stanje – povprečne cen: 
 3. Vnesemo artikel, 
 4. količino,
 5. nabavno ceno in/ali nabavno vrednost,
 6. prodajno ceno in prodajno ceno z DDV.
 • Stanje zalog maloprodaje lahko tudi uvozimo s pomočjo Excel preglednice.
 • Če začetnega stanja nimamo, potrdimo prazen dokument brez vnosov.

Pomembno.

Potrditev začetnega stanja nima funkcije knjiženja, zato program temeljnice ne pripravi. Začetno stanje knjižimo ročno v dvostavnem knjigovodstvu na konte vodenja zalog (6630, 6640, 6690, 6590).

Vnos prometa maloprodaje

Po potrjenem vnosu začetnega stanja pričnemo z vnašanjem različnih vrst prometa s klikom na Nov:

 • Prejem >  kako vnesemo nov prejem preberite tukaj.
 • Izdaja > več o vnosu izdaje preberite tukaj
  • Program predlaga prodajno ceno iz zadnjega prejema istega artikla.
 • Sprememba cene > več o spremembi cene preberite tukaj.
 • Lastna raba > kako vnesemo promet lastne rabe preberite tukaj.
 • Prehod v novo leto > več o postopku prehoda v novo leto preberite tukaj.

Vrednostna maloprodaja ne omogoča tiskanja kartice artikla, ter nima podprtega delovanja povezave naročil ali delovnih nalogov.

V tem prispevku