Zapiranje odprtih postavk preko blagajne

Preko prometa blagajne je mogoče neposredno zapirati odprte postavke, v kolikor so računi poravnani v gotovini. 

  • Za zapiranje izdanih računov izberemo blagajniški prejemek, za zapiranje prejetih računov pa blagajniški izdatek.


Zapiranje odprtih postavk preko blagajne

1. V meniju Poslovanje > Blagajna > Nov datum vnesemo:

  • nov prejemek ali 
  • nov izdatek.

2. Izberemo stranko, v našem primeru kupca oziroma dobavitelja.

3. Vpišemo Opis (na primer Plačilo računa xy).

4. V polju prejemek oziroma izdatek izberemo Plačilo računa.

5. Vnesemo znesek plačila.

6. v polju Račun izberemo odprto postavko, ki jo zapiramo,

7. kliknemo Shrani.

8. Po končanem vnosu podatkov blagajniški prejemek oziroma izdatek shranimo.

 

Kaj program naredi?

Po potrditvi blagajniškega dnevnika program izdela temeljnico in odprto postavko avtomatično zapre.

 

Zapiranje izdanih računov preko blagajne

Če že pri knjiženju izdanega računa vemo, da je bil plačan z gotovino, lahko že ob vnosu računa izberemo pri polju Blagajniški prejemek:

  • Plačilo izdanega računa ali 
  • Prejeti predujmi računa. 

Ob potrditvi izdanega računa program samodejno izdela blagajniški prejemek. Bližnjica do njega je prikazana na pogledu računa. Če na dan blagajniškega prejemka, blagajniški dnevnik še ni odprt, ga program samodejno odpre.

Ko zaključimo blagajniški dnevnik, program samodejno zapre izdan račun.


Zapiranje prejetih računov preko blagajne

Če že pri knjiženju prejetega računa vemo, da je bil plačan z gotovino, lahko že ob vnosu računa izberemo:

  • pri polju Plačilo > Blagajna in
  • pri polju Izdatek > Plačilo prejetega računa.

Ob potrditvi prejetega računa program samodejno izdela blagajniški izdatek. Bližnjica do njega bo prikazana na pogledu računa. Če na dan blagajniškega izdatka, blagajniški dnevnik še ni odprt, ga program samodejno odpre.

Ko zaključimo blagajniški dnevnik, program samodejno zapre prejeti račun.


V tem prispevku