Zapiranje odprtih postavk preko blagajne

Preko prometa blagajne je mogoče neposredno zapirati odprte postavke, v kolikor so računi poravnani v gotovini. 

 • Za zapiranje izdanih računov lahko izberemo že pri knjiženju računa blagajniški prejemek, za zapiranje prejetih računov pa blagajniški izdatek.

Zapiranje odprtih postavk preko blagajne

 1. V meniju Poslovanje > Blagajna kliknemo Nov datum,
 2. Vnesemo datum pometa blagajne in kliknemo Shrani.
 3. Izberemo med:
  • Nov prejemek ali 
  • Nov izdatek.
 4. Izberemo stranko, v našem primeru kupca oziroma dobavitelja.
 5. Vpišemo Opis (na primer Plačilo računa xy).
 6. v polju prejemek oziroma izdatek izberemo Plačilo računa.
 7. Vnesemo znesek plačila.
 8. v polju Račun izberemo odprto postavko, ki jo zapiramo,
 9. kliknemo Shrani.
 10. Po končanem vnosu podatkov blagajniškega prejemka oziroma izdatka shranimo.

Kaj program pripravi?

Po potrditvi blagajniškega dnevnika program izdela temeljnico in odprto postavko avtomatično zapre.

Zapiranje izdanih računov preko blagajne

 1. Če že pri knjiženju izdanega računa vemo, da je bil plačan z gotovino, lahko že ob vnosu računa izberemo Način plačila > Gotovina preko blagajne
 2. V polju Blagajniški prejemek izberemo na spustnem seznamu: 
  • Plačilo izdanega računa ali 
  • Prejeti predujmi. 
 3. Vnesemo datum prejemka.
 4. Ob potrditvi izdanega računa program samodejno izdela blagajniški prejemek. Bližnjica do njega je prikazana na pogledu računa. Če na dan blagajniškega prejemka, blagajniški dnevnik še ni odprt, ga program samodejno odpre.
 5. Ko zaključimo blagajniški dnevnik, program samodejno zapre izdan račun.

Zapiranje prejetih računov preko blagajne

 1. Če že pri knjiženju prejetega računa vemo, da je bil plačan z gotovino, lahko že ob vnosu računa izberemo:
  • v polju Plačilo > Blagajna in
  • v polju Izdatek > Plačilo prejetega računa ter
  • vnesemo Datum izdatka.
 2. Ob potrditvi prejetega računa program samodejno izdela blagajniški izdatek
  • Bližnjica do njega je prikazana na pogledu računa. 
  • Če na dan blagajniškega izdatka blagajniški dnevnik še ni odprt, ga program samodejno odpre.
 3. Ko zaključimo blagajniški dnevnik, program samodejno zapre obveznost prejetega računa.
V tem prispevku