Nastavitve opravil

Navodilo se nanaša na nastavitev opravil za posameznega uporabnika. Opravila program pripravi samodejno glede na nek poslovni dogodek v programu.

Na primer:

  • opravilo (opozorilo) 5 dni pred rokom za oddajo DDV-O
  • obvestilo, da je prejet račun zapadel v plačilo pred X dnevi in še ni zaprt
  • obvestilo, da je bil potrjen obračun plače (samodejno prejme obvestilo stranka servisa...)

 

V meniju Nastavitve> Opravila.

1. Izberemo Uporabnika.

2. Dodamo kljukico pri posameznih opravilih :

  • Vnesemo število dni pred ali za rokom, ko želimo prejeti opozorilo.
  • Opravilo lahko označimo kot pomembno.
  • Opozori z e-pošto > če želimo prejeti opozorilo na e-poštno sporočilo.

3. Opravila uporabniku program prikaže na vstopni stani organizacije oz. prek e-poštnega sporočila.

V tem prispevku