Sistemski šifranti

Navodilo velja za prenos podatkov iz sistemskih šifrantov prek API vmesnika: država, denarna enota, tečaj, vrsta temeljnice, pošta, koda namena, stopnja DDV.

Country (Država)

Omogočeno je iskanje po kratici države, prikaz posameznega zapisa in vseh zapisov.

Country

Podatek

Opis

Code

Kratica države

Name

Naziv države

Currency

Denarna enota države

Currency (Denarna enota)

Omogočeno je iskanje po kratici denarne enote, prikaz posameznega zapisa in vseh zapisov.

Currency

Podatek

Opis

Code

Kratica denarne enote

Name

Naziv denarne enote

ExchangeRate (Tečaj)

Omogočen je prikaz tečaja z iskanjem po ID-ju denarne enote in iskanjem po kratici denarne enote za določen datum.

ExchangeRate

Podatek

Opis

Date

Datum

Currency

Denarna enota

MidRate

Srednji tečaj Banke Slovenije za denarno enoto in datum

JournalType (Vrsta temeljnice)

Omogočeno je iskanje po šifri vrste temeljnice in po ID-ju vrste temeljnice.

JournalType

Podatek

Opis

Code

Šifra vrste temeljnice

DisplayCode

Šifra vrste temeljnice za prikaz (različna glede na lokalizacijo)

PostalCode (Pošta)

Omogočeno je iskanje pošte po ID-ju pošte in prikaz pošt za posamezno državo.

PostalCode

Podatek

Opis

Code

Poštna številka

City

Kraj pošte

Country

Država pošte

PurposeCode (Koda namena)

Omogočeno je iskanje po šifri kode namena, prikaz posameznega zapisa in vseh zapisov.

PurposeCode

Podatek

Opis

Code

Šifra kode namena

Description

Naziv kode namena

VatRate (Stopnja DDV)

Omogočeno je iskanje po šifri stopnje DDV za posamezen datum, iskanje po ID stopnje DDV za posamezen datum in prikaz vseh stopenj DDV za posamezen datum.

VatRate

Podatek

Opis

Code

Šifra stopnje DDV

Percent

Odstotek DDV za določen datum

V tem prispevku